377 resultaten

Zoek hier een verkeersbord of teken. Klik op een bord voor meer informatie.

Bebakening

BM01
Dit bord geeft de afrit van de autosnelweg aan. U verlaat met het nemen van de afrit ook het snelwegennet.
BM02
Dit bord geeft de afrit van de weg aan.
BM03
Dit bord geeft de splitsing van een auto(snel)weg bij een knooppunt aan. U verlaat het snelwegennet niet.
BM04
Dit bord geeft aan dat de vluchtstrook onderbroken is of smal.
BM05
Dit bord geeft aan dat er een korte invoegstrook is van minder dan 200 meter.
BM06
Dit bord geeft een (nood) vluchthaven aan. U mag daar alleen in geval van nood parkeren of stilstaan.
BM08A
Dit bord staat langs een autosnelweg en geeft de maximum snelheid weer, het wegnummer, de zijde van de weg (rechts of links) en uw locatie in kilometers.
BM11
Op dit bord staan radiofrequenties waarop verkeersberichten geluisterd kunnen worden.

Bebouwde kom

H01B
Begin bebouwde kom.
H01C
Hier staat de plaatsnaam in de Nederlandse en Friese taal.
H02B
Einde bebouwde kom.
H02C
Einde bebouwde kom.

Bewegwijzering

BW206RE
Hier eindigt de uitwijkroute.
Snorfietsers op de rijbaan.
Dit verkeersbord waarschuwt automobilisten en ander verkeer dat snorfietsers op de rijbaan rijden.

Elektronische matrixsignalering

A03
Het elektronische bord geeft de maximum snelheid aan.
F09
Het elektronische bord geeft het einde aan van alle verboden en adviezen die op een elektronisch signaleringsbord zijn gegeven.

Gesloten-verklaring

C01
Deze weg mag in twee richtingen niet ingereden of gebruikt worden door alle bestuurders.
C02
Vanuit deze richting mogen bestuurders deze weg niet inrijden.
C03
Alleen vanuit deze richting mogen bestuurders deze weg inrijden.
C04
Eénrichtingsweg. U mag deze weg alleen rechtsaf inrijden.
C05
Deze weg mag van twee richtingen ingereden worden.
C06
U mag deze weg niet inrijden met een motorvoertuig op meer dan twee wielen.
C07
U mag deze weg niet inrijden met een vrachtauto.
C07A
U mag deze weg niet inrijden met een autobus.
C07B
U mag deze weg niet inrijden met een autobus of vrachtauto.
C08
U mag deze weg niet inrijden met een landbouwvoertuig of andere motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h.
C09
U mag deze weg niet inrijden als ruiter, met vee, met een wagen, landbouwverkeer, brommobiel, fiets, bromfiets of gehandicaptenvoertuig.
C10
U mag deze weg niet inrijden met een aanhangwagen.
C11
U mag deze weg niet inrijden met een motorfiets.
C12
U mag deze weg niet inrijden met een motorvoertuig.
C13
U mag deze weg niet inrijden met een bromfiets of gehandicaptenvoertuig met motor.
C14
U mag deze weg niet inrijden met een fiets of gehandicaptenvoertuig zonder motor.
C15
U mag deze weg niet inrijden met een fiets, bromfiets of gehandicaptenvoertuig.
C16
U mag deze weg niet in als voetganger.
C17
U mag deze weg niet inrijden als uw totale voertuig, inclusief lading, langer is dan aangegeven.
C18
U mag deze weg niet inrijden als uw voertuig breder is dan aangegeven.
C19
U mag deze weg niet inrijden als uw voertuig, inclusief lading, hoger is dan aangegeven.
C20
U mag deze weg niet inrijden als de aslast van uw voertuig hoger is dan aangegeven
C21
U mag deze weg niet inrijden als het totale gewicht van uw totale voertuig hoger is dan aangegeven.
C22
U mag deze weg niet inrijden als u bepaalde gevaarlijke stoffen vervoert.
C22A
U mag deze weg niet inrijden als uw vrachtauto niet voldoet aan de gestelde milieueisen.
C22B
De gestelde milieueisen voor vrachtauto's zijn niet langer van kracht.
C23_01
De spitsstrook is open.
C23_02
De spitsstrook moet in de aangegeven richting worden vrijgemaakt.
C23_03
De spitsstrook eindigt.
E10(C07)
U bevindt zich in een zone waar u niet met een vrachtauto mag rijden.
E11(C07)
Einde van de zone waar u niet met een vrachtauto mag rijden.

Informatie

BEW21A
Grensbord met Nederland (EU-lidstaat).
BEW21B
Grensbord met Duitsland (EU-lidstaat).
BEW22
Overzichtsbord van algemene snelheden die in Nederland gelden.
BEW23
Welkom in Nederland.
L01
Dit bord geeft de hoogte van de onderdoorgang aan.
L02
Hier is een zebrapad
L03A
Hier is een tram/bushalte.
L03B
Hier is een bushalte.
L03C
Hier is een tramhalte.
L04_3B
Voorsorteren, de linker rijstrook splitst af en gaat naar links, de middelste rijstrook gaat alleen rechtdoor de rechterrijstrook is voor rechtdoor en rechtsaf.
L05
De linker rijstrook eindigt, voeg in naar rechts.
L06
De rechter rijstrook splitst af.
L07
Drie doorgaande rijstroken.
L08
Deze weg loopt dood.
L09
Deze weg gaat door, maar de eerste weg rechts loopt dood.
L10
Het verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven richting.
L11
Het verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook.
L12
Het verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook.
L13
U nadert een tunnel die 17 km lang is.
L14
U nadert een vluchthaven.
L15
U nadert een vluchthaven met noodtelefoon en brandblusapparaat.
L19A
De dichtstbijzijnde uitgang is in de richting van de aangegeven pijl en op de aangegeven afstand.
L19B
Dde dichtstbijzijnde uitgang is in de richting van de aangegeven pijl en op de aangegeven afstand.
L20
Er is een uitwijkplaats rechts van de weg.
L201
Hier is een weegpunt.
L21
Er is een uitwijkplaats links van de weg.
L213
Als u een zwaailicht ziet, maak dan ruimte op de aangegeven wijze.
L214
Zet uw navigatiesysteem uit.
L51
U nadert een fietsstraat. De auto is hier te gast.
OV0410
Let op! Drempels.
OV0411
Let op! Hier kunnen kinderen spelen.
OV0412
Foutparkeerders worden gewaarschuwd dat bij deze overtreding in dit gebied een wielklem wordt gebruikt.
OV0413
Er is een trap naar boven.
OV0415
Aanwijzing om uw auto op slot te doen en waardevolle spullen eruit te halen.
OV0417
Het is van belang uw lichten aan te doen.
OV0418
Vergeet niet dat uw lichten nog aan staan.
OV0419
In deze buurt wordt aan buurtpreventie gedaan.
OV0491
Europese gemeente.
OV0492
Hier is een VVV-kantoor.
OVL02_602F
Hier is een zebra en een drempel.
OVL02F
Hier is een zebra.
R03
U nadert een waterwingebied.
R04
Hier eindigt het waterwingebied.
R05
U nadert een grondwaterbeschermingsgebied.
R06
Hier eindigt het grondwaterbeschermingsgebied.
R07
U nadert een stiltegebied.
R08
Hier eindigt het stiltegebied

Onderborden

0506A
Het bovenbord geldt alleen voor de periode of tijdspanne die is aangegeven op het onderbord.
503
U moet terug.
L18
OB01
Het bord dat boven dit onderbord geplaatst is, geldt alleen voor ruiters.
OB02
Het bord dat boven dit onderbord gemonteerd is geldt alleen voor fietsers.
OB03
Het bord dat boven dit onderbord gemonteerd is geldt alleen voor bromfietsers.
OB04
Het bord dat boven dit onderbord gemonteerd is geldt alleen voor fietsers en bromfietsers.
OB05
Het bord dat boven dit onderbord gemonteerd is geldt alleen voor tractoren.
OB06
Het bord dat boven dit onderbord gemonteerd is geldt alleen voor motoren.
OB07
Het bord dat boven dit onderbord gemonteerd is geldt voor alle motorvoertuigen.
OB08
Het bord dat boven dit onderbord gemonteerd is geldt alleen voor auto's.
OB09
Het bord dat boven dit onderbord gemonteerd is geldt alleen voor auto's.
OB10
Het bord dat boven dit onderbord geplaatst is, geldt alleen voor voertuigen met een aanhanger.
OB101
Uitzondering op gebodsbord verboden in te halen. Het is hier wel toegestaan tractoren in te halen.
OB102
Uitzondering op het bord dat boven dit bord gemonteerd is. Hier is de berm uitgezonderd.
OB103
Uitzondering op het bord dat boven dit bord gemonteerd is. Hier is de politie uitgezonderd.
OB104
Uitzondering op het bord dat boven dit bord gemonteerd is. Hier zijn lijnbussen uitgezonderd.
OB108
Uitzondering op het bord dat boven dit bord gemonteerd is. Hier is bestemmingsverkeer uitgezonderd.
OB11
Het bord dat boven dit onderbord geplaatst is geldt alleen voor vrachtauto's.
OB12
Het bord dat boven dit onderbord gemonteerd is geldt alleen voor bussen.
OB13
Het bord dat boven dit onderbord gemonteerd is geldt alleen voor vrachtauto's en bussen.
OB14
Het bord dat boven dit onderbord gemonteerd is geldt alleen voor trams.
OB15
Drempel
OB16
Brandblusser
OB17
Pas op: Laaghangende takken.
OB18
Zachte berm.
OB19
Het bord dat boven dit onderbord gemonteerd is geldt alleen voor elektrische voertuigen.
OB20
OB202P
Het bovenbord geldt alleen voor de periode of tijdspanne die is aangegeven op het onderbord.
OB203P
De dag- en/of tijdsaanduiding geldt alleen voor de periode of tijdspan die is aangegeven op het onderbord.
OB206P
Het bovenbord geldt alleen voor de periode of tijdspanne die is aangegeven op het onderbord
OB21
OB301
Aanvulling op het bord dat erboven is geplaatst. Dit bord waarschuwt voor wielklem bij overtreding.
OB302
Aanvulling op het bord dat erboven is geplaatst. Dit bord geldt bij overtreding.
OB303
Aanvulling op het bord dat erboven is geplaatst. Dit bord waarschuwt voor wegslepen bij overtreding.
OB304
Aanvulling op het bord dat erboven is geplaatst. Dit bord geldt bij overtreding.
OB305
Aanvulling op het bord dat erboven is geplaatst. Dit bord waarschuwt voor verwijdering fiets bij overtreding.
OB309
Aanvulling op het bord dat erboven is geplaatst. Geldt alleen voor aangegeven kenteken.
OB310P
Het bovenbord geldt alleen voor de periode of tijdspanne die is aangegeven op het onderbord.
OB313
OB401_15
Het bovenbord is van kracht na de afstand die is aangegeven op het bovenbord.
OB411_15
Het bovenbord gaat per direct in en is geldig voor een afstand die is aangegeven op het bovenbord.
OB411_500
Het bovenbord gaat per direct in en is geldig voor een afstand die is aangegeven op het bovenbord.
OB501L
Het bovenbord geldt in de richting die op het pijlbord is aangegeven.
OB501R
Het bovenbord geldt in de richting die op het pijlbord is aangegeven.
OB502
Het bovenbord geldt in de richtingen die op het pijlbord zijn aangegeven.
OB503
Onderbord voor waarschuwingsbord, gevaar kan van 2 richtingen komen.
OB503_01
Onderbord voor algemeen gevaarteken, het gevaar dat op het onderbord staat aangegeven kan van 2 richtingen komen.
OB503_02
Onderbord voor algemeen gevaarteken, het gevaar dat op het onderbord staat aangegeven kan van 2 richtingen komen.
OB503_04
Onderbord voor algemeen gevaarteken, het gevaar dat op het onderbord staat aangegeven kan van 2 richtingen komen.
OB503_618
Onderbord voor algemeen gevaarteken, het gevaar dat op het onderbord staat aangegeven kan van 2 richtingen komen.
OB504
Het bovenbord geldt voor twee rijbanen of parkeervakken.
OB505
Aanvulling op het bovenbord. U kunt tegenliggers verwachten.
OB51
Uitzondering op het bord dat boven dit bord gemonteerd is. Hier zijn ruiters te paard uitgezonderd.
OB52
Uitzondering op het bord dat boven dit bord gemonteerd is. Hier zijn fietsers uitgezonderd.
OB53
Uitzondering op het bord dat boven dit bord gemonteerd is. Hier zijn bromfietsers uitgezonderd.
OB54
Uitzondering op het bord dat boven dit bord gemonteerd is. Hier zijn fietsers en bromfietsers uitgezonderd.
OB55
Uitzondering op het bord dat boven dit bord gemonteerd is. Uitgezonderd zijn voertuigen met een maximum snelheid van 25 km/h. Zoals bijvoorbeeld een tractor of brommobiel.
OB56
Uitzondering op het bord dat boven dit bord gemonteerd is. Hier zijn motoren uitgezonderd.
OB57
Uitzondering op het bord dat boven dit bord gemonteerd is. Hier zijn auto's en motoren uitgezonderd.
OB59
Uitzondering op het bord dat boven dit bord gemonteerd is. Hier zijn auto's uitgezonderd.
OB60
Uitzondering op het bord dat boven dit bord gemonteerd is. Hier zijn voertuigen met een aanhanger uitgezonderd.
OB61
Uitzondering op het bord dat boven dit bord gemonteerd is. Hier zijn vrachtauto's uitgezonderd.
OB612
Onderbord voor algemeen gevaarteken. Opgelet! Het onderbord geeft aan waarop gelet dient te worden.
OB62
Uitzondering op het bord dat boven dit bord gemonteerd is. Hier zijn bussen uitgezonderd.
OB63
Uitzondering op het bord dat boven dit bord gemonteerd is. Hier zijn vrachtauto's en bussen uitgezonderd.
OB64
Uitzondering op het bord dat boven dit bord gemonteerd is. Hier zijn trams uitgezonderd.
OB714
Opgelet, u nadert een voorrangskruising en u moet na 100 meter verplicht stoppen.
OB726
Ritsen vanaf hier.
OB728
Ritsen na 300 m.
OB802T
Werk in uitvoering - maaien.
OB803T
Werk in uitvoering - bomen snoeien.
OB805T
Werk in uitvoering - strepen trekken.
OB903_A
OV0416A
Onderbord voor algemeen gevaarteken. Opgelet! Het onderbord geeft aan waarop gelet dient te worden.
OV0458
Dus niet brommen.
Snorfietsers op het fietspad.
Dit verkeersbord staat bij straten in Amsterdam waar snorfietsers wel op het fietspad moeten rijden.

Overige geboden en verboden

F01
U mag hier met uw motorvoertuig geen ander motorvoertuig inhalen.
F02
Einde van het verbod om met uw motorvoertuig een ander motorvoertuig in te halen.
F03
U mag hier met uw vrachtauto geen andere motorvoertuigen inhalen.
F04
Einde van het verbod om met uw vrachtauto andere motorvoertuigen in te halen.
F05
U mag niet doorrijden als er verkeer uit de tegengestelde richting komt.
F06
Bestuurders uit tegengestelde richting moeten u voor laten gaan.
F07
U mag hier niet keren.
F08
Einde van alle verboden die op een verkeersbord zijn aangegeven.
F10
U moet hier stoppen.
F11
Motorvoertuigen die niet sneller mogen dan 25 km/h moeten gebruik maken van de passeerstrook zodat snellere voertuigen kunnen inhalen.
F12
Einde van het verplichte gebruik van de passeerstrook voor voertuigen die niet sneller mogen dan 25 km/h.
Busbaan
Op deze rijbaan of rijstrook mogen alleen lijnbussen rijden.
F14
Einde van rijbaan waar alleen lijnbussen mogen rijden.
F15
Op deze rijbaan of rijstrook mogen alleen trams rijden.
F16
Einde van de rijbaan of rijstrook waar alleen trams mogen rijden.
F17
Op deze rijbaan of rijstrook mogen alleen lijnbussen en trams rijden.
F18
Einde van de rijbaan of rijstrook waar alleen lijnbussen en trams mogen rijden.
F19
Deze rijbaan of rijstrook is verplicht en alleen bestemd voor vrachtauto's en lijnbussen.
F20
Einde van de rijbaan of rijstrook die alleen verplicht en bestemd is voor vrachtauto's en lijnbussen.
F21
Deze rijbaan of rijstrook is verplicht en alleen bestemd voor vrachtauto's.
F22
Einde van de rijstrook of rijbaan die alleen verplicht en bestemd is voor vrachtauto's.
Verwijsborden voor snorfietsers
Deze verkeersborden geven aan dat snorfietsen van het fietspad naar de rijbaan moeten.

Parkeren en stilstaan

BEW34B
Hier is een oplaadpunt voor elektrische auto's.
BEW34C
Hier is een oplaadpunt voor elektrische fietsen.
E01
U mag hier niet parkeren aan de zijde waar het bord is geplaatst.
E02
U mag hier niet stilstaan aan die zijde waar het bord is geplaatst.
E03
U mag hier niet uw fiets of bromfiets stallen.
E04
Er is hier gelegenheid om te parkeren.
E05
Hier mogen alleen taxi's parkeren.
E06
Hier mogen alleen voertuigen geparkeerd worden die voorzien zijn van een gehandicapten parkeerkaart.
E07
Bij dit bord mag u alleen grote en zware goederen laden en lossen. Dit geldt ook voor personenauto's.
E08
Hier mogen alleen auto's geparkeerd worden.
E08_1
Hier kunnen auto's tegen betaling worden geparkeerd. Direct na het inparkeren moet u een kaartje kopen bij de automaat.
E08A
Hier mogen alleen vrachtwagens en bussen geparkeerd worden.
E08B
Hier mogen auto's gedeeltelijk op het trottoir parkeren.
E08C
Hier mogen allleen vrachtwagens parkeren.
E08D
Hier mogen alleen bussen parkeren.
E08E
Hier mogen alleen bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen parkeren.
E08F
Hier mogen alleen fietsen geparkeerd worden.
E08G
Hier mogen alleen fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen geparkeerd worden.
E08H
Hier mogen alleen treintaxi's parkeren.
E08J
Hier mag alleen de brandweer parkeren.
E08K
Hier mag alleen de ambulance parkeren.
E08L
Hier mag alleen de politie parkeren.
E08M
Hier mogen alleen motorfietsen geparkeerd worden.
E08N
Dit parkeerterrein is bestemd voor campers en betreft betaald parkeren.
E09
Hier mogen alleen vergunninghouders parkeren.
E10
U bevindt zich in een zone waar u mag parkeren als u een parkeerschijf gebruikt en u zich aan de maximale parkeerduur houdt.
E10(E01)
U bevindt zich in een zone waar u niet mag parkeren. Dit geldt voor beide zijden van de weg.
E10(E03)
Zone waar u uw fiets of bromfiets niet mag stallen.
E10(E1)A
Herhalingsbord. U bevindt zich in een zone waar u niet mag parkeren.
E10(E1)B
U bevindt zich in een gebied waar u tussen de aangegeven tijden niet mag parkeren.
E10(E9)A
Herhalingsbord. U bevindt zich in een zone waar u alleen mag parkeren als u de benodigde parkeervergunning hebt. Bij overtreding volgt een wielklem of wordt uw auto weggesleept.
E10(E9)B
Herhalingsbord. U bevindt zich in een zone waar u alleen mag parkeren als u de benodigde parkeervergunning hebt. Bij overtreding volgt een wielklem.
E10(E9)C
Herhalingsbord. U bevindt zich in een zone waar u alleen mag parkeren als u de benodigde parkeervergunning hebt.
E10(P01)
U bevindt zich in de zone waar u moet betalen voor parkeren.
E10(P02)
U bevindt zich in een gebied waar een parkeerverbod geldt voor vrachtwagens en bussen.
E10(P1)A
Herhalingsbord. U bevindt zich in de zone waar u moet betalen voor parkeren met muntgeld en waar bij overtreding een wielklem volgt of uw auto wordt weggesleept.
E10(P1)B
Herhalingsbord. U bevindt zich in de zone waar u moet betalen voor parkeren met muntgeld en waar bij overtreding een wielklem volgt.
E10(P1)C
Herhalingsbord. U bevindt zich in de zone waar u moet betalen voor het parkeren.
E10A
Herhalingsbord. U bevindt zich in een zone waar u mag parkeren als u een parkeerschijf gebruikt en u zich aan de maximale parkeerduur houdt. Bij overtreding van de regels krijgt uw auto een wielklem of wordt uw auto weggesleept.
E10B
Herhalingsbord. U bevindt zich in een zone waar u mag parkeren als u een parkeerschijf gebruikt en u zich aan de maximale parkeerduur houdt. Bij overtreding van de regels krijgt uw auto een wielklem.
E10C
Herhalingsbord. U bevindt zich in een zone waar u mag parkeren als u een parkeerschijf gebruikt en u zich aan de maximale parkeerduur houdt.
E11
Einde van de zone waar u mag parkeren als u een parkeerschijf gebruikt en u zich aan de maximale parkeerduur houdt.
E11(E01)
Einde van de zone waar u niet mag parkeren.
E11(E03)
Einde van de zone waar u uw fiets of bromfiets niet mag stallen.
E12
Hier is een parkeer- en reislocatie.
E12A
Hier mag u kort parkeren om bijvoorbeeld uw kind af te zetten.
E13
Hier is de carpoolplaats.
OVE4A
De pijl geeft de locatie van de parkeerautomaat aan.
P01A
Hier kan geparkeerd worden tegen betaling met een bankpas.
P16
Als u de aangegeven richting volgt komt u bij een overdekte parkeergarage.
P17
Om bij de parkeer- en reislocatie te komen moet u de richting van de pijl volgen.
P18
Om bij de parkeer- en reislocatie te komen moet u de richting van de pijl volgen.
P19
Om bij de parkeer- en reislocatie te komen moet u de richting van de pijl volgen.
P20
Om bij de parkeer- en reislocatie te komen moet u de richting van de pijl volgen.
P21
Om bij de parkeer- en reislocatie te komen moet u de richting van de pijl volgen.
P22
Om bij de parkeer- en reislocatie te komen moet u de richting van de pijl volgen.
P24
Om bij de carpoolplaats te komen moet u de richting van de pijl volgen.
P25
Om bij de carpoolplaats te komen moet u de richting van de pijl volgen.
P26
Om bij de carpoolplaats te komen moet u de richting van de pijl volgen.
P27
Om bij de carpoolplaats te komen moet u de richting van de pijl volgen.
P28
Om bij de carpoolplaats te komen moet u de richting van de pijl volgen.
P29
Om bij de carpoolplaats te komen moet u de richting van de pijl volgen.
P30
Om bij de carpoolplaats te komen moet u de richting van de pijl volgen.
P37
Als u de aangegeven richting volgt komt u bij een parkeergelegenheid.
P47
Als u de aangegeven richting volgt kom je bij een parkeerautomaat.
P49
Hier treft u een parkeerautomaat aan waar u kunt betalen met muntgeld. Op het bord staat nadere informatie.

Rijrichting

D01
Op de rotonde moet u de aangegeven rijrichting volgen.
D01F_1R
Op de rotonde moet u de aangegeven rijrichting volgen.
D02
U moet als bestuurder dit bord passeren aan de aangegeven zijde.
D03
U mag dit bord aan beide zijden passeren.
D04
U moet de aangegeven rijrichting volgen.
D05L
U moet de aangegeven rijrichting volgen.
D06R
U mag alleen maar één van de aangegeven rijrichtingen volgen.
D07
U mag alleen maar één van de aangegeven rijrichtingen volgen.

Snelheid

A01_10
U mag hier niet sneller dan 10 km/u.
A01_100
U mag hier niet sneller dan 100 km/u.
A01_120
U mag hier niet sneller dan 120 km/u.
A01_130
U mag hier niet sneller dan 130 km/u.
A01_30
U mag hier niet sneller dan 30 km/u.
A01_50
U mag hier niet sneller dan 50 km/u.
A01_60
U mag hier niet sneller dan 60 km/h.
A01_70
U mag hier niet sneller dan 70 km/h.
A01_80
U mag hier niet sneller dan 80 km/h.
A01_90
U mag hier niet sneller dan 90 km/u.
A0130ZB
In dit gebied mag u niet sneller dan 30 km/h.
A02_100
Einde maximumsnelheid 100 km/u.
A02_120
Einde maximumsnelheid 120 km/u.
A02_30
Einde maximumsnelheid 30 km/h.
A02_50
Einde maximumsnelheid 50 km/h.
A02_60
Einde maximumsnelheid 60 km/u.
A02_70
Einde maximumsnelheid 70 km/h.
A02_80
Einde maximumsnelheid 80 km/u.
A02_90
Einde maximumsnelheid 90 km/u.
A04_30
Adviessnelheid 30 km/u.
A04_50
Adviessnelheid 50 km/h.
A04_60
Adviessnelheid 60 km/u.
A04_70
Adviessnelheid 70 km/u.
A04_80
Adviessnelheid 80 km/u.
A04_90
Adviessnelheid 90 km/u.
A05_30
Einde adviessnelheid 30 km/u.
A05_50
Einde adviessnelheid 50 km/u.
A05_60
Einde adviessnelheid 60 km/u.
A05_70
Einde adviessnelheid 70 km/u.
A05_80
Einde adviessnelheid 80 km/u.
E10(EA1)
Gebied waar u niet mag parkeren en niet sneller dan 30 km/u mag rijden.
E11(A01)
Het gebied waar u niet sneller dan 30 km/u mag, eindigt hier.
E11(A60)
Het gebied waar u niet sneller dan 60 km/u mag, eindigt hier.

Verkeersregelingen

R01
Bij deze plek staan verkeersbrigadiers.
R02
Let op: Rechtdoorgaande voetgangers op zebrapad.
VKL01
U moet de drukknop gebruiken bij deze verkeerslichten.
VKL02
U moet de drukknop gebruiken bij deze verkeerslichten.
VKL03
U moet de drukknop gebruiken bij deze verkeerslichten.
VKL04
U hebt als (brom) fietser tegelijk groen licht met fietsers uit alle andere richtingen.
VKL05
Rechtsaf is voor (brom) fietsers vrij.
VKL06
Rechtsaf is voor fietsers vrij.

Verkeersregels

E11(G07)
Einde van het voetgangersgebied.
G01
Dit is een autosnelweg.
G02
Einde van de autosnelweg.
G03
Dit is een autoweg.
G04
Einde van de autoweg.
G05
Dit is een erf.
G06
Einde van het erf.
G07
Dit is een voetpad.
G08
Einde van het voetpad.
G09
Dit is een ruiterpad.
G10
Einde van het ruiterpad.
G11
Dit is een verplicht fietspad.
G11
Dit bord geeft aan dan snorfietsers niet op het fietspad mogen rijden, maar op de rijbaan moeten rijden.
G12
Einde van het verplichte fietspad.
G12A
Dit is een verplicht fiets-/bromfietspad.
G12B
Einde van het verplichte fiets/bromfietspad.
G13
Dit is een onverplicht fietspad.
G14
Einde van het onverplichte fietspad.
Symbool voor snorfietsers
Dit is het nieuwe symbool voor de snorfiets. Dit symbool komt vanaf 8 april op verkeersborden en wegmarkeringen.

Voorrang

B01
Voorrangsweg. Bestuurders uit zijstraten moeten aan u voorrang verlenen.
B02
Einde voorrangsweg. Bestuurders uit zijstraten hoeven aan u geen voorrang te verlenen.
B03
U nadert een kruising met twee zijwegen, bestuurders op deze zijwegen moeten aan u voorrang verlenen.
B04
U nadert een kruising met een zijweg van links, bestuurders op deze zijweg moeten aan u voorrang verlenen.
B05
U nadert een kruising met een zijweg van rechts, bestuurders op deze zijweg moeten aan u voorrang verlenen.
B06
U moet hier voorrang verlenen aan bestuurders die op de voor u kruisende weg rijden.
B07
U moet hier volledig stilstaan en voorrang verlenen aan bestuurders die op de voor u kruisende weg rijden.
OB711
De weg waar u zich op bevindt buigt af naar links. Bestuurders van de twee aansluitende wegen moeten aan u voorrang verlenen.
OB712
De weg waar u zich op bevindt buigt af naar links, bestuurders op de aansluitende weg van rechts moeten aan u voorrang verlenen.
OB713
De weg waar u zich op bevindt buigt af naar links, bestuurders op de aansluitende weg rechtdoor moeten aan u voorrang verlenen.
OVB06_503_02F
U moet hier voorrang verlenen aan fietsers op de kruisende weg. De fietsers kunnen uit twee richtingen komen.

Waarschuwing

J01
Pas op slecht wegdek.
J02
Pas op: bocht naar rechts.
J03
Pas op: bocht naar links.
J04
Pas op: S-bocht(en), eerst naar rechts.
J05
Pas op: S-bocht(en), eerst naar links.
J06
Pas op: steile helling.
J07
Pas op: gevaarlijke daling.
J08
Pas op: gevaarlijk kruispunt.
J09
Pas op rotonde.
J10
Pas op: overweg met spoorbomen.
J11
Pas op overweg zonder spoorbomen.
J12
Pas op: overweg met enkelspoor. (Enkel Andreaskruis).
J13
Pas op: overweg met twee of meer sporen. (Dubbel Andreaskruis).
J14
Pas op tram (kruising).
J15
Pas op beweegbare brug.
J16
Pas op: werk in uitvoering.
J17
Pas op: rijbaanversmalling.
J18
Pas op: rijbaanversmalling rechts.
J19
Pas op: rijbaanversmalling links.
J20
Pas op: slipgevaar.
J21
Pas op kinderen.
J22
Pas op: zebrapad.
J23
Pas op: voetgangers.
J24
Pas op: fietsers en bromfietsers.
J25
Pas op: losliggende stenen.
J26
Pas op kade of rivieroever.
J27
Pas op: groot wild.
J28
Pas op vee.
J29
Pas op: tegenliggers.
J30
Pas op laagvliegende vliegtuigen.
J31
Pas op: zijwind.
J32
Pas op verkeerslichten.
J33
Pas op file.
J34
Pas op ongeval.
J35
Pas op slecht zicht door sneeuw, regen of mist.
J36
Pas op: ijzel of sneeuw.
J37
Pas op (de aard van het gevaar is aangegeven op het onderbord).
J38
Pas op: verkeersdrempel.
J39
Pas op: elektrisch in- en uitschuifbare paal in de rijbaan (poller of inzinkbare paal).