Artikel 27

Je moet je fiets of bromfiets parkeren op het voetpad, of in de berm, of op een andere daarvoor aangewezen plek.
Originele wettekst:
Fietsen en bromfietsen worden geplaatst op het trottoir, op het voetpad of in de berm dan wel op andere door het bevoegde gezag aangewezen plaatsen.