Artikel 38

Motorvoertuigen op meer dan twee wielen die buiten de bebouwde kom stilstaan op de rijbaan en/of langs autosnelwegen en autowegen gelegen parkeerstroken, parkeerhavens, vluchtstroken en vluchthavens stilstaan, moeten bij slecht zicht overdag en bij nacht stadslicht en achterlichten voeren.
Originele wettekst:
Bestuurders van een motorvoertuig op meer dan twee wielen, die buiten de bebouwde kom stilstaan op de rijbaan en op langs autosnelwegen en autowegen gelegen parkeerstroken, parkeerhavens, vluchtstroken en vluchthavens moeten bij dag, indien het zicht ernstig wordt belemmerd, en bij nacht stadslicht en achterlicht voeren.