Artikel 39

Aanhangwagens die buiten de bebouwde kom stilstaan op de rijbaan en/of langs autosnelwegen en autowegen gelegen parkeerstroken, parkeerhavens, vluchtstroken en vluchthavens stilstaan moeten bij slecht zicht overdag en bij nacht stadslicht en achterlichten voeren.
Originele wettekst:
Stilstaande aanhangwagens moeten buiten de bebouwde kom op de rijbaan en op langs autosnelwegen en autowegen gelegen parkeerstroken, parkeerhavens, vluchtstroken en vluchthavens bij dag, indien het zicht ernstig wordt belemmerd, en bij nacht achterlicht en het in de Regeling voertuigen voorgeschreven stadslicht voeren.