Artikel 41a

 • 1
  Lichtbakken met informatie over de bestemming of het gebruik van het voertuig mogen worden gevoerd door:

  Originele wettekst

  Verlichte transparanten die informatie bieden over de bestemming of het gebruik van het voertuig mogen worden gevoerd door:
  • a.
   personenauto’s, bedrijfsauto’s en motorfietsen:

   Originele wettekst

   personenauto’s, bedrijfsauto’s en motorfietsen:
   • 1°.
    Verlichte transparanten die informatie geven over de bestemming of het gebruik van het voertuig mogen alleen gevoerd worden door personenauto's, bedrijfsauto's en motorfietsen die in gebruik zijn bij politie, brandweer, pechhulpdiensten, Rijkswaterstaat, artsen, lesauto, ambulance, hulpverleningsdiensten die zich bezig houden met het verlenen van spoedeisende hulp.

    Originele wettekst

    in gebruik bij de politie of bij de bijzondere opsporingsdiensten, bedoeld in artikel 2 van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten;
   • 2°.
    Verlichte transparanten die informatie geven over de bestemming of het gebruik van het voertuig mogen alleen gevoerd worden door personenauto's, bedrijfsauto's en motorfietsen die in gebruik zijn bij politie, brandweer, pechhulpdiensten, Rijkswaterstaat, artsen, lesauto, ambulance, hulpverleningsdiensten die zich bezig houden met het verlenen van spoedeisende hulp.

    Originele wettekst

    in gebruik bij de brandweer;
   • 3°.
    Verlichte transparanten die informatie geven over de bestemming of het gebruik van het voertuig mogen alleen gevoerd worden door personenauto's, bedrijfsauto's en motorfietsen die in gebruik zijn bij politie, brandweer, pechhulpdiensten, Rijkswaterstaat, artsen, lesauto, ambulance, hulpverleningsdiensten die zich bezig houden met het verlenen van spoedeisende hulp.

    Originele wettekst

    in gebruik bij pechhulpdiensten;
   • 4°.
    Verlichte transparanten die informatie geven over de bestemming of het gebruik van het voertuig mogen alleen gevoerd worden door personenauto's, bedrijfsauto's en motorfietsen die in gebruik zijn bij politie, brandweer, pechhulpdiensten, Rijkswaterstaat, artsen, lesauto, ambulance, hulpverleningsdiensten die zich bezig houden met het verlenen van spoedeisende hulp.

    Originele wettekst

    in gebruik bij Rijkswaterstaat, bij de Inspectie Leefomgeving en Transport of bij de douane;
   • 5°.
    Verlichte transparanten die informatie geven over de bestemming of het gebruik van het voertuig mogen alleen gevoerd worden door personenauto's, bedrijfsauto's en motorfietsen die in gebruik zijn bij politie, brandweer, pechhulpdiensten, Rijkswaterstaat, artsen, lesauto, ambulance, hulpverleningsdiensten die zich bezig houden met het verlenen van spoedeisende hulp.

    Originele wettekst

    die worden gebruikt door artsen;
   • 6°.
    Verlichte transparanten die informatie geven over de bestemming of het gebruik van het voertuig mogen alleen gevoerd worden door personenauto's, bedrijfsauto's en motorfietsen die in gebruik zijn bij politie, brandweer, pechhulpdiensten, Rijkswaterstaat, artsen, lesauto, ambulance, hulpverleningsdiensten die zich bezig houden met het verlenen van spoedeisende hulp.

    Originele wettekst

    die worden gebruikt voor het geven van rijonderricht of het afleggen van een rijproef;
   • 7°.
    Verlichte transparanten die informatie geven over de bestemming of het gebruik van het voertuig mogen alleen gevoerd worden door personenauto's, bedrijfsauto's en motorfietsen die in gebruik zijn bij politie, brandweer, pechhulpdiensten, Rijkswaterstaat, artsen, lesauto, ambulance, hulpverleningsdiensten die zich bezig houden met het verlenen van spoedeisende hulp.

    Originele wettekst

    die worden gebruikt door de Regionale Ambulancevoorzieningen, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Tijdelijke wet ambulancezorg;
   • 8°.
    Verlichte transparanten die informatie geven over de bestemming of het gebruik van het voertuig mogen alleen gevoerd worden door personenauto's, bedrijfsauto's en motorfietsen die in gebruik zijn bij politie, brandweer, pechhulpdiensten, Rijkswaterstaat, artsen, lesauto, ambulance, hulpverleningsdiensten die zich bezig houden met het verlenen van spoedeisende hulp.

    Originele wettekst

    van hulpverleningsdiensten die zich in opdracht van een meldkamer als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder e, van de Tijdelijke wet ambulancezorg bezig houden met het verlenen van spoedeisende hulpverlening;
  • b.
   Verlichte transparanten die informatie geven over de bestemming of het gebruik van het voertuig mogen alleen gevoerd worden door autobussen van het Openbaar Vervoer.

   Originele wettekst

   autobussen van openbaar vervoerdiensten;
  • c.
   Verlichte transparanten die informatie geven over de bestemming of het gebruik van het voertuig mogen alleen gevoerd worden door bedrijfsauto's van transportbegeleiders.

   Originele wettekst

   bedrijfsauto’s van transportbegeleiders;
  • d.
   Verlichte transparanten die informatie geven over de bestemming of het gebruik van het voertuig mogen alleen gevoerd worden door personen- en bedrijfsauto's ingericht als dierenambulance.

   Originele wettekst

   personen- en bedrijfsauto’s ingericht als dierenambulance;
  • e.
   Verlichte transparanten die informatie geven over de bestemming of het gebruik van het voertuig mogen alleen gevoerd worden door taxi's.

   Originele wettekst

   taxi’s.
 • 2
  Voertuigen die gebruikt worden als lesauto mogen alleen de letter 'L' als verlicht transparant.

  Originele wettekst

  Personenauto’s, bedrijfsauto’s en motorfietsen die worden gebruikt voor het geven van rijonderricht of het afleggen van een rijproef mogen slechts zijn voorzien van een verlicht transparant die de ingevolge het Reglement rijbewijzen voorgeschreven letter «L» weergeeft.
 • 3
  Naast dat wat genoemd is in lid 1van dit artikel mogen:

  Originele wettekst

  Onverminderd het eerste lid mogen:
  • a.
   Naast dat wat genoemd is in lid 1 van dit artikel mogen politie, brandweer, pechhulpdiensten, rijkswaterstaat en bedrijfsauto's van transportbegeleiders aanwijzingen weergeven voor het overige wegverkeer.

   Originele wettekst

   verlichte transparanten die worden gevoerd door de voertuigen als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, onder 1° tot en met 4° en onderdeel c, aanwijzingen weergeven voor het overige wegverkeer,
  • b.
   taxi’s zijn voorzien van verlichte transparanten die de volgende informatie weergeven:

   Originele wettekst

   taxi’s zijn voorzien van verlichte transparanten die de volgende informatie weergeven:
   • 1°.
    Naast dat wat genoemd is in lid 1 van dit artikel mogen taxi's tarieven, naam van het taxibedrijf en telefoonnmmer van het taxibedrijf weergeven.

    Originele wettekst

    tarieven;
   • 2°.
    Naast dat wat genoemd is in lid 1 van dit artikel mogen taxi's tarieven, naam van het taxibedrijf en telefoonnmmer van het taxibedrijf weergeven.

    Originele wettekst

    naam van het taxibedrijf; en
   • 3°.
    Naast dat wat genoemd is in lid 1 van dit artikel mogen taxi's tarieven, naam van het taxibedrijf en telefoonnmmer van het taxibedrijf weergeven.

    Originele wettekst

    telefoonnummer van het taxibedrijf.
 • 4
  Taxi's die hun tarieven op een verlicht transparant weergeven mogen dat alleen doen als ze op een taxistandplaats staan.

  Originele wettekst

  Taxi’s die zijn voorzien van verlichte transparanten die tarieven weergeven, mogen deze verlichting slechts voeren wanneer zij zich op een taxistandplaats bevinden.
 • 5
  Andere voertuigen dan in dit artikel omschreven en op een andere manier als hier omschreven mogen geen verlichte transparanten voeren.

  Originele wettekst

  Verlichte transparanten worden niet gevoerd door andere voertuigen dan genoemd in het eerste lid en worden niet gevoerd op een andere wijze dan bepaald in het eerste tot en met vierde lid.