Artikel 12

Je mag een voertuig niet vlakbij of op een voetgangersoversteekplaats inhalen.
Originele wettekst:
Het is verboden een voertuig vlak voor of op een voetgangersoversteekplaats in te halen.