Artikel 22

Voor zover niet ingevolge andere artikelen van dit besluit een lagere maximumsnelheid geldt, gelden voor de volgende voertuigen de volgende bijzondere maximumsnelheden:
Originele wettekst:
Voor zover niet ingevolge andere artikelen van dit besluit een lagere maximumsnelheid geldt, gelden voor de volgende voertuigen de volgende bijzondere maximumsnelheden:
 • a.
  Voor kampeerwagens met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg, vrachtwagens en autobussen die geen T100-bussen zijn, geldt een maximumsnelheid van 80 km/h.

  Originele wettekst

  voor kampeerwagens die volgens het kentekenbewijs behoren tot de categorie bedrijfsauto’s en waarvan de toegestane maximummassa meer bedraagt dan 3500 kg, vrachtauto’s en autobussen, niet zijnde T100-bussen, 80 km per uur;
 • b.
  Voor T100-bussen geldt een maximumsnelheid van 100 km/h.

  Originele wettekst

  voor T100-bussen 100 km per uur;
 • c.
  Voor landbouwverkeer en motorvoertuigen met een beperkte snelheid geldt een maximumsnelheid van 25 km/h.

  Originele wettekst

  voor landbouw- of bosbouwtrekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid, als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen, al dan niet met aanhangwagen, 25 km per uur;
 • d.
  Voor brommobielen geldt een maximumsnelheid van 45 km/h.

  Originele wettekst

  voor brommobielen 45 km per uur;
 • e.
  Voor snorfietsen geldt een maximumsnelheid van 25 km/h.

  Originele wettekst

  voor snorfietsen 25 km per uur;
 • f.
  Voor personenauto's, bestelauto's, motorfietsen, driewielige voertuigen en T100-bussen die een aanhanger trekken met een maximaal toegestane massa van 3500 kg, geldt een maximumsnelheid van 90 km/h.

  Originele wettekst

  voor personenauto’s, bestelauto’s, motorfietsen, driewielige motorvoertuigen en T100-bussen, die een aanhangwagen met een toegestane maximummassa van niet meer dan 3500 kg voortbewegen, 90 km per uur;
 • g.
  Voor vrachtwagens en bussen die geen T100-bus zijn, met een aanhanger, geldt een maximumsnelheid van 80 km/h.

  Originele wettekst

  voor andere dan de in onderdelen c en f genoemde motorvoertuigen met aanhangwagen 80 km per uur.