Artikel 22

Voor zover niet ingevolge andere artikelen van dit besluit een lagere maximumsnelheid geldt, gelden voor de volgende voertuigen de volgende bijzondere maximumsnelheden:
Originele wettekst:
Voor zover niet ingevolge andere artikelen van dit besluit een lagere maximumsnelheid geldt, gelden voor de volgende voertuigen de volgende bijzondere maximumsnelheden:
 • a.
  Voor kampeerwagens met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg, vrachtwagens en autobussen die geen T100-bussen zijn, geldt een maximumsnelheid van 80 km/h.

  Originele wettekst

  voor kampeerwagens die volgens het kentekenbewijs behoren tot de categorie bedrijfsauto’s en waarvan de toegestane maximummassa meer bedraagt dan 3500 kg, vrachtauto’s en autobussen, niet zijnde T100-bussen, 80 km per uur;
 • b.
  Voor T100-bussen geldt een maximumsnelheid van 100 km/h.

  Originele wettekst

  voor T100-bussen 100 km per uur;
 • c.
  Voor brommobielen geldt een maximumsnelheid van 45 km per uur.

  Originele wettekst

  voor brommobielen 45 km per uur;
 • d.
  Voor snorfietsen geldt een maximumsnelheid van 25 km/h.

  Originele wettekst

  voor snorfietsen 25 km per uur;
 • e.
  Voor personenauto's, bestelauto's, motorfietsen, driewielige voertuigen en T100-bussen die een aanhanger trekken met een maximaal toegestane massa van 3500 kg, geldt een maximumsnelheid van 90 km per uur.

  Originele wettekst

  voor personenauto’s, bestelauto’s, motorfietsen, driewielige motorvoertuigen en T100-bussen, die een aanhangwagen met een toegestane maximummassa van niet meer dan 3500 kg voortbewegen, 90 km per uur;
 • f.
  voor een ander dan in onderdeel e genoemd motorvoertuig met aanhangwagen 80 km per uur.

  Originele wettekst

  voor andere dan de in onderdeel e genoemde motorvoertuigen met aanhangwagen 80 km per uur.