Situatie

30 km/h voor gehandicaptenvoertuigen fietspad

Als u binnen de bebouwde kom met een gehandicaptenvoertuig op het fietspad rijdt, mag u niet sneller dan 30 km/h.

  • Tip

    Een maximumsnelheid is geen verplichte snelheid. Het is soms veiliger om langzamer dan 30 km/h te rijden.

  • Tip

    Overschrijd nooit de maximumsnelheid.

  • Tip

    Vindt u het niet veilig en/of prettig op het fietspad, rijd dan met uw gehandicaptenvoertuig op de stoep.