Situatie

45 km/h voor bromfietsers en gehandicaptenvoertuigen rijbaan

Als u binnen de bebouwde kom met een bromfiets of met een gehandicaptenvoertuig op de rijbaan rijdt, mag u niet sneller dan 45 km/h.

 • Tip

  Een maximumsnelheid is geen verplichte snelheid. Het is soms veiliger om langzamer dan 45 km/h te rijden.

 • Tip

  Overschrijd nooit de maximumsnelheid.

 • Tip

  Vindt u het met uw gehandicaptenvoertuig niet veilig en/of prettig op de rijbaan, rijd dan op het fietspad of de stoep. 

 • Tip

  Een brommobiel is voor de wet een bromfiets.