Situatie

Belijning 60 km/h

De strepen ondersteunen de maximumsnelheid van 60 km/h.  In dit gebied zijn de kruisingen gelijkwaardig, dus zonder voorrangsborden en -tekens. Er zijn geen aparte fietspaden. Fietsers rijden op de rijbaan.  Een 60 km-zone is een verblijfsgebied buiten de bebouwde kom.

  • Tip

    Er is geen apart voetpad of fietspad. Houd hier rekening mee.

  • Tip

    De weg is relatief smal. Gun elkaar de ruimte.