Situatie

Maximumsnelheid 70 km/h

Je mag hier niet sneller rijden dan 70 km/h. Deze maximumsnelheid geldt voor een weg binnen de bebouwde kom met een verkeersfunctie. De kruisingen zijn altijd vormgegeven met verkeerslichten.

  • Tip

    Rijd niet sneller dan 70 km/h, ondanks dat u hier twee rijbanen per richting heeft en u gevoelsmatig sneller kunt rijden.

  • Tip

    Op deze weg mogen geen (brom)fietsers en scootmobielen rijden.