Situatie

Parkeren in een woonerf

In een erf moeten automobilisten de auto parkeren binnen de aangegeven vakken. De witte auto op deze foto staat onjuist geparkeerd. 

  • Tip

    In een erf kunt u ook te maken krijgen met auto's, fietsers en spelende kinderen. Houd daar rekening mee.

  • Tip

    In een erf is de maximaal toegestane snelheid 15 km/u. Dit geldt ook voor fietsers op een elektrische fiets.