Situatie

Parkeren voor gehandicapten

Gehandicapten parkeerplaats

Automobilisten die in het bezit zijn van een gehandicaptenparkeerkaart, zijn vrijgesteld van een maximale  parkeerduur in  een parkeerschijfzone. 

  • Tip

    Deze regel is ook van toepassing  bij een onderbroken gele streep.