Situatie

Rechtsaf voor fietsers vrij

Wanneer het verkeerslicht op rood staat mogen fietsers toch rechts afslaan. 

  • Tip

    Let bij het afslaan wel goed op. Er kunnen fietsers van links komen.