Situatie

Voor brommobielen geldt een maximumsnelheid van 45 km/h

Brommobielen mogen niet sneller dan 45 km/h.

  • Tip

    Een maximumsnelheid is geen verplichte snelheid. Het is soms veiliger om langzamer dan 45 km/h te rijden. 

  • Tip

    Overschrijd nooit de maximumsnelheid.

  • Tip

    De plaats van de brommobiel is de rijbaan.