Situatie

Voorrangskruispunt

U nadert hier een voorrangskruispunt. Het gele bord geeft aan dat u extra alert moet zijn bij het passeren van dit kruispunt. Zo moet u als automobilist rekening houden met fietsers op de rijbaan en bij het rechts afslaan met overstekende  voetgangers op het zebrapad. 

  • Tip

    Wanneer u recht afslaat mag u als automobilist gebruik  maken van de fietsstrook bij voorsorteren. 

  • Tip

    Aan de pianomarkering kunt u zien dat u een drempel nadert en de snelheid moet aanpassen.