Shared space

In het straatbeeld ziet u diverse inrichtingsvormen waarin mensen samenkomen.  

Shared space

Shared Space

 Shared Space gebieden zijn bedoeld om in te verblijven, anderen te ontmoeten, activiteiten te ondernemen of om in te verplaatsen. Om dit te realiseren, is het van belang om te streven naar een inrichting van de openbare ruimte waarbij er een balans is tussen het verkeer, verblijven en alle andere ruimtelijke functies in of van een gebied. De kern van Shared Space is dat wegen, straten en pleinen worden vormgegeven als verblijfsgebied die sociaal gedrag tussen alle gebruikers bevordert.