Artikel 10

 • 1
  Als je een bestuurder bent en niet op een fiets, bromfiets, snorfiets, gehandicaptenvoertuig of paard rijdt, gebruik je de rijbaan en als je een aanhanger trekt mag je ook andere gedeelten gebruiken voor het parkeren met uitzondering van het voetpad, fietspad, fiets/ bromfietspad of het ruiterpad.

  Originele wettekst

  Andere bestuurders dan die genoemd in de artikelen 5 tot en met 8 gebruiken de rijbaan. Deze bestuurders en voetgangers die een aanhangwagen voortbewegen die kennelijk bestemd is om door een motorvoertuig te worden voortbewogen, mogen voor het parkeren van hun voertuig tevens andere weggedeelten gebruiken, behalve het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad of het ruiterpad.
 • 2
  Als je op een fiets of in een gehandicaptenvoertuig rijdt mag je de fietsstrook met doorgetrokken streep gebruiken. Andere bestuurders mogen dit niet.

  Originele wettekst

  Andere bestuurders dan fietsers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig mogen fietsstroken met doorgetrokken strepen niet gebruiken.