2002

Uitbreiding inhaalverbod vrachtauto's

Inhaalverbod voor vrachtauto's op diverse autosnelwegen in beheer bij het Rijk

Beginnersrijbewijs

Beginnende bestuurders die in de eerste vijf jaar nadat ze geslaagd zijn drie zware overtredingen begaan, worden geregistreerd en moeten een rijvaardigheidsonderzoek doen.

Kenteken getrokken voertuigen

Invoering eigen kenteken voor getrokken voertuigen (aanhangwagens en opleggers) zwaarder dan 750 kg. (incl. de maximaal  toegestane lading).

2003

Beschermende motorkleding

Tijdens het praktijkexamen voor de motor moet de motorrijder laten zien dat hij zijn motor en de verkeersregels beheerst. Daarnaast gelden er ook kledingeisen tijdens het examen. Zo moet de motorrijder een goedgekeurde helm, oogbescherming, hoge schoenen of laarzen, handschoenen en beschermende kleding dragen.

2005

Invoering trajectcontrole

Een trajectcontrole handhaaft de snelheid over een langere afstand. De snelheid wordt niet op één punt gemeten; het gaat om de gemiddelde snelheid tussen twee meetpunten. Een trajectcontrole werkt zeven dagen per week, 24 uur per dag.

Nieuwe categorie autobus

Er is een nieuwe categorie autobus, de T100-bus, met een maximumsnelheid van 100 km/h.

Invoering Belasting Personenauto's en Motorrijwielen (BPM)

Nieuw kenteken

Invoering kenteken voor nieuwe brom- en snorfietsen.

Wijziging maximum snelheid

In verband met de verbetering van de luchtkwaliteit is op vier stukken snelweg in de Randstad de maximum snelheid gesteld op 80 km/h.

2006

Nieuwe tarieven verkeersboetes

Voor strafbare verkeersovertredingen kun je een boete krijgen. 

Alcohollimiet voor beginnende bestuurders

Er gelden strenge regels voor alcohol in het verkeer voor beginnende bestuurders Voor hen ligt de lat bij 0,2 promille. Beter is het om als bestuurder helemaal geen alcohol te nuttigen.

 

Klassieke bromfietsen

Tijdelijke regeling kentekening klassieke bromfietsen.

Kinderzitjes in auto

Kinderen kleiner dan 1,35m moeten verplicht in een kinderzitje zitten. Kinderen groter dan 1,35m moeten verplicht in de autogordel.

2007

Kenteken brom- en snorfietsen

Kentekening verplicht voor alle brom- en snorfietsen.

2008

APK

De frequentie van de periodieke APK keuringen wordt verlaagd.

Invoering vernieuwd rijexamen

Aan het rijexamen van het CBR wordt gevaarherkenning, verkeersinzicht en zelfstandig rijden, toegevoegd.

Kenteken segways

Om op de openbare weg te mogen, moeten Segways een kenteken hebben.

Geïmproviseerde zitplaatsen in auto

Er is een verbod op het gebruik van geïmproviseerde zitplaatsen in auto's.

Dimlicht

Dimlichten hoeven niet verplicht aan bij mist wanneer de mistlampen worden gebruikt.

Maximumsnelheid voor bestuurders van gemotoriseerde gehandicaptenvoertuigen.

Voor bromfietsers en bestuurders van gemotoriseerde gehandicaptenvoertuigen geldt een maximumsnelheid van 45 km/h op de rijweg.

Tijdelijke verkeerstekens bij werk aan de weg

Tijdelijke verkeerstekens, zoals bij werk aan de weg,  gaan boven andere verkeerstekens.

Matrixborden

Matrixborden (elektronische verkeersborden) hebben voortaan dezelfde betekenis als 'gewone borden'. Bij verschil in maximumsnelheid geldt het bord met de laagste snelheid.

Skaters

Skaters mogen, naast het voetpad, ook op het fietspad en bij afwezigheid van een voet- of fietspad op de rijbaan.

Nieuwe tarieven verkeersboetes

De verkeersboetes worden verhoogd.

Segway

Het rijden met een segway is toegestaan op straat. Voor het rijden op de Segway gelden dezelfde regels als op een snorfiets.

Fietsverlichting

Losse fietsverlichting is toegestaan, zolang het voortdurend zichtbaar is en niet of nauwelijks beweegt.

2009

Bestuurders onder invloed van alcohol

Bestuurders onder invloed van alcohol kunnen in plaats van een transactie een strafbeschikking (geldboete of ontzegging) krijgen opgelegd door het OM, mits er geen combinatie is met een ander strafbaar feit.

Telescoop systeem

Het gebruik van een monoculair bioptisch telescoopsysteem, voor mensen met verlaagde gezichtsscherpte,  als hulpmiddel bij het besturen van een personenauto is toegestaan.

Gewijzigde maximum snelheid voor bestuurders met aanhanger

De maximumsnelheid voor personenauto's en bestelauto's met een lichte aanhangwagen of caravan op autowegen en autosnelwegen is gewijzigd naar 90 km/h.  

Mobiel bellen op snorfiets

Het vasthouden van een mobiele telefoon is verboden voor bestuurders van een snorfiets.

Uitvoegen

Bestuurders die van de rijbaan naar een uitrijstrook gaan, mogen niet terugkeren op de hoofdrijbaan vanaf het punt waar op de uitrijstrook pijlen de rijrichting aangeven.

Bromfietsrijbewijs

Het bromfietscertificaat wordt vervangen door het nieuwe categorie rijbewijs.

Rijbewijs en dementie

Automobilisten mogen in het beginstadium van dementie in bepaalde gevallen hun rijbewijs behouden.

2010

Helmplicht

Bestuurders van een brombakfiets waarvan de voorwielen een diameter hebben van meer dan 40 cm, hoeven geen helm te dragen.

Richtingaanwijzers op de fiets.

Op de fiets zijn richtingaanwijzers toegestaan.

Verdrijvingsvlakken

Bestuurders van lijnbussen, trams en andere voertuigen die gebruik mogen maken van een busstrook of busbaan, mogen over verdrijvingsvlakken en puntstukken rijden die in een busstrook of busbaan liggen.

Ligplaatsen in bussen, taxi's en personenauto's.

Het gebruik van ligplaatsen in bussen, taxi’s en personenauto’s is toegestaan, mits deze ligplaatsen aan bepaalde eisen voldoen.

Twee nieuwe verkeersborden

Er worden twee nieuwe verkeersborden ingevoerd:  verboden voor autobussen en verboden voor vrachtauto’s en autobussen.

Rouwstoet

Een rouwstoet mag door het overige verkeer niet meer doorsneden worden op gelijkwaardige kruisingen.

Rijgeschiktheid na Tia of beroerte

Personen die getroffen zijn door een TIA (transcient ischemic attack) of beroerte,  die niet het gevolg zijn van een bloeding, mogen eerder een voertuig rijden. Motor- en autobestuurders na twee weken en vrachtauto- en buschauffeurs na vier weken.

2011

2toDrive

Er gaat een proef met begeleid rijden '2toDrive' start. 17-jarigen mogen autorijden onder begeleiding van een coach. 

Profieldiepte banden vrachtwagen

Banden van vrachtwagens moeten een profieldiepte hebben van minimaal 1,6 millimeter.

Dode hoek

Vrachtwagens die geen grote spiegel hebben, moeten een aparte dode hoek spiegel hebben.

Verzekeringsplaatje Segways

Puntenrijbewijs

Het puntenrijbewijs voor zowel ervaren als beginnende bestuurders wordt ingevoerd.

2012

Verkeersovertredingen

Er is een gerichte verhoging van de boetetarieven voor in het bijzonder grote verkeersovertredingen.

Woonerf

De maximumsnelheid in een woonerf is vastgesteld op 15 km/h en vervangt de term stapvoets.

2014

Invoering trekkerrijbewijs

2015

Verkeersovertredingen

23 verkeersovertredingen (huftergedrag) die onder de wet Mulder vielen zijn ondergebracht bij het strafrecht.

Veelplegers in het verkeer

Intreding van nieuwe recidiveregeling 'Veelplegers in het verkeer'. Potentieel hinderlijke en gevaarlijke verkeersovertredingen vallen nu onder het strafrecht.

2016

Automatic Headlights

Alle nieuw geregistreerde voertuigen in de L-categorie (twee- en driewielige voertuigen) dienen te zijn voorzien van Automatic Headlights On (AHO).

Zichtbaarheid

Alle nieuw geregistreerde voertuigen in de L-categorie (twee- en driewielige voertuigen) dienen te zijn voorzien van Automatic Headlights On (AHO).

2017

Veertien nieuwe verkeersborden

Er worden veertien nieuwe verkeersborden ingevoerd.

Speed-pedelecs

Speed-pedelecs vallen in de categorie bromfietsen; het blauwe snorfietskentekenplaatje moet worden vervangen door een geel bromfietskentekenplaatje.

2toDrive

Het begeleid rijden, 2toDrive, wordt wettelijk verankerd. 17-jarigen mogen autorijden onder begeleiding van een coach.

2019

Mobiel bellen op de fiets

Vanaf 1 juli 2019 mag je geen mobiele telefoon meer vasthouden tijdens het fietsen. Niet om te appen, de navigatie te gebruiken of muziek uit te zoeken. 

Mobiel bellen op de scootmobiel

Vanaf 1 juli 2019 mag je geen mobiele telefoon meer vasthouden tijdens het rijden in de scootmobiel. Niet om te appen, de navigatie te gebruiken of muziek uit te zoeken

2020

Overdag 100 km/h op autosnelwegen

In december 2019 is uit milieuoverwegingen besloten om overdag tussen 06.00 en 19.00 uur de maximum snelheid op autosnelwegen te verlagen van 120 of 130 km/h naar 100 km/h.

Tussen 19.00 uur en 6.00 uur blijven de huidige maximum snelheden gelden en mag je 120 of 130 km/h op wegen waar dat nu ook mag.

De snelheidsverlaging wordt met verkeersborden aangegeven en gaat in op 16 maart 2020 om 6.00 uur ’s ochtends. 

2021

Maximum snelheid landbouwvoertuigen

Sinds 1 januari 2021 mogen (land)bouwvoertuigen met kentekenplaat maximaal 40 km/uur rijden. Voorheen was de maximale snelheid 25 km/uur. Welke regels gelden voor deze voertuigen? We zetten ze voor je op een rij. 

https://vvn.nl/nieuws/wat-zijn-de-nieuwste-regels-voor-landbouwvoertuigen

2023

Helmplicht voor snorfietsers

Het dragen van een fietshelm is vanaf 1 januari 2023 verplicht voor snorfietsers en hun bijrijders. Het doel is om het aantal dodelijke slachtoffers en (ernstige) gewonden onder snorfietsers terug te dringen. Dat maakte het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bekend in de zomer van 2022. Meer weten? Lees het antwoord op 5 vragen over de helmplicht voor snorfietsers of lees meer over brom- en snorfietsers.