Artikel 58a

 • 1
  Als het voertuig rijdt mogen alleen officiële zitplaatsen gebruikt worden.

  Originele wettekst

  Tijdens deelname aan het verkeer zitten bestuurders en passagiers op de voor hen bestemde zitplaatsen.
 • 2
  Het eerste lid is niet van toepassing op:

  Originele wettekst

  Het eerste lid is niet van toepassing op:
  • a.
   Staande passagiers in autobussen waarin het vervoer van staande passagiers is toegestaan.

   Originele wettekst

   staande passagiers van autobussen waarin het vervoer van staande passagiers is toegestaan;
  • b.
   Passagiers van autobussen zonder staanplaatsen bij incidenteel gebruik van het gangpad of toilet.

   Originele wettekst

   passagiers van autobussen zonder staanplaatsen bij incidenteel gebruik van het gangpad of toilet;
  • c.
   Passagiers die worden vervoerd overeenkomstig artikel 61b, tweede lid, onderdelen a,b en d

   Originele wettekst

   passagiers die worden vervoerd overeenkomstig artikel 61b, tweede lid, onderdelen a, b en d;
  • d.
   Passagiers, jonger dan 3 jaar, autobussen.

   Originele wettekst

   passagiers, jonger dan 3 jaar, in autobussen;
  • e.
   Passagiers jonger dan 18 jaar en met een lengte van minder dan 1,35 meter die gebruik maken van een voor deze passagiers geschikte zitgelegenheid die deel uitmaakt van de constructie van het voertuig, hierin goed is bevestigd en is voorzien van autogordels.

   Originele wettekst

   passagiers jonger dan 18 jaar en met een lengte van minder dan 1,35 meter die gebruik maken van een voor deze passagiers geschikte zitgelegenheid die deel uitmaakt van de constructie van het voertuig, hierin deugdelijk is bevestigd en is voorzien van autogordels;
  • f.
   Het vervoer van passagiers die gebruik maken van een rolstoel als bedoeld in artikel 59, vierde lid.

   Originele wettekst

   het vervoer van passagiers die gebruik maken van een rolstoel als bedoeld in artikel 59, vierde lid;
  • g.
   Het vervoer van één persoon van 8 jaar of ouder op de bagagedrager door fietsers met uitzondering van snorfietsers.

   Originele wettekst

   het vervoer van één persoon van 8 jaar of ouder op de bagagedrager door fietsers met uitzondering van snorfietsers.
  • h.
   Passagiers die gebruik maken van een ligplaats, indien op één ten hoogste één passagiers is gelegen.

   Originele wettekst

   passagiers die gebruik maken van een ligplaats, indien op één ligplaats ten hoogste één passagier is gelegen.
 • 3
  Het eerste lid geldt niet als kinderen jonger dan 8 jaar worden vervoerd op een doelmatig zitje met voldoende steun voor rug, handen en voeten.

  Originele wettekst

  In afwijking van het eerste lid worden op fietsen en bromfietsen passagiers jonger dan 8 jaar alleen vervoerd indien zij zijn gezeten op een doelmatige en veilige voorziening met voldoende steun voor rug, handen en voeten.
 • 4
  Bestuurders mogen geen passagiers vervoeren op een andere manier dan in dit artikel voorgeschreven.

  Originele wettekst

  Het is bestuurders verboden passagiers te vervoeren op een andere wijze dan in dit artikel is voorgeschreven.