Artikel 63a

Tijdelijke verkeerstekens op het wegdek gaan boven de ter plaatse aanwezige verkeerstekens op het wegdek als deze in tegenstrijd met elkaar zijn.
Tijdelijke geplaatste of toegepaste verkeerstekens op het wegdek gaan boven ter plekke aangebrachte andere verkeerstekens op het wegdek, voor zover deze verkeerstekens onverenigbaar zijn.