Artikel 63a

Tijdelijke verkeerstekens op het wegdek gaan boven de ter plaatse aanwezige verkeerstekens op het wegdek als deze in tegenstrijd met elkaar zijn.
Originele wettekst:
Tijdelijke geplaatste of toegepaste verkeerstekens op het wegdek gaan boven ter plekke aangebrachte andere verkeerstekens op het wegdek, voor zover deze verkeerstekens onverenigbaar zijn.