Artikel 20

Binnen de bebouwde kom gelden de volgende maximumsnelheden:
Binnen de bebouwde kom gelden de volgende maximumsnelheden:
 • a.
  Binnen de bebouwde kom geldt een maximumsnelheid van 50 km/h voor motorvoertuigen.
  Originele wettekst:
  voor motorvoertuigen 50 km per uur;
 • b.
  voor bromfietsen en gemotoriseerde gehandicapten voertuigen
  Originele wettekst:
  voor bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen, uitgerust met een motor:
  • 1.
   Binnen de bebouwde kom geldt een maximumsnelheid van 30 km/h voor bromfietsers en gehandicaptenvoertuigen op het fiets/bromfietspad.
   Originele wettekst:
   op het fiets/bromfietspad 30 km per uur;
  • 2.
   Binnen de bebouwde kom geldt een maximumsnelheid van 45 km/h voor bromfietsers en gehandicaptenvoertuigen op de rijbaan.
   Originele wettekst:
   op de rijbaan 45 km per uur;
  • 3.
   Binnen de bebouwde kom geldt een maximumsnelheid van 30 km/h voor gehandicaptenvoertuigen op het fietspad.
   Originele wettekst:
   op het fietspad, voor de hier bedoelde gehandicaptenvoertuigen, 30 km per uur;
 • c.
  Binnen de bebouwde kom geldt een maximumsnelheid van 6 km/h voor gehandicaptenvoertuigen en snorfietsen op het voetpad.
  Originele wettekst:
  voor gehandicaptenvoertuigen, uitgerust met een motor, en snorfietsen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel d, van de wet op het trottoir of het voetpad 6 km per uur.