Artikel 20

Binnen de bebouwde kom gelden de volgende maximumsnelheden:
Originele wettekst:
Binnen de bebouwde kom gelden de volgende maximumsnelheden:
 • a.
  Binnen de bebouwde kom geldt een maximumsnelheid van 50 km/uur voor motorvoertuigen.

  Originele wettekst

  voor motorvoertuigen 50 km per uur;
 • b.
  voor bromfietsen en gemotoriseerde gehandicapten voertuigen

  Originele wettekst

  voor bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen, uitgerust met een motor:
  • 1.
   Binnen de bebouwde kom geldt een maximumsnelheid van 30 km/uur voor bromfietsers en gehandicaptenvoertuigen op het fiets/bromfietspad.

   Originele wettekst

   op het fiets/bromfietspad 30 km per uur;
  • 2.
   Binnen de bebouwde kom geldt een maximumsnelheid van 45 km/uur voor bromfietsers en gehandicaptenvoertuigen op de rijbaan.

   Originele wettekst

   op de rijbaan 45 km per uur;
  • 3.
   Binnen de bebouwde kom geldt een maximumsnelheid van 30 km/uur voor gehandicaptenvoertuigen op het fietspad.

   Originele wettekst

   op het fietspad, voor de hier bedoelde gehandicaptenvoertuigen, 30 km per uur;
 • c.
  Binnen de bebouwde kom geldt een maximumsnelheid van 6 km/uur voor gehandicaptenvoertuigen en snorfietsen op het voetpad.

  Originele wettekst

  voor gehandicaptenvoertuigen, uitgerust met een motor, en snorfietsen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel d, van de wet op het trottoir of het voetpad 6 km per uur.