Artikel 64a

Verkeersborden mogen op een elektronisch signaleringsbord worden weergegeven.
Originele wettekst:
Verkeersborden mogen op een elektronisch signaleringsbord worden weergegeven.