Artikel 64a

Verkeersborden mogen op een elektronisch signaleringsbord worden weergegeven.
Verkeersborden mogen op een elektronisch signaleringsbord worden weergegeven.