Artikel 60

 • 1
  Bestuurder en passagiers van bromfietsen, snorfietsen, brommobielen, motorfietsen en driewielige motorvoertuigen zonder gesloten carrosserie moeten een goed passende helm dragen die goed vastgemaakt kan worden. Deze helm moet goedgekeurd zijn, zoals in art. 21 staat vermeld.

  Originele wettekst

  De bestuurder en de passagiers van bromfietsen, snorfietsen, brommobielen zonder gesloten carrosserie, motorfietsen en driewielige motorvoertuigen zonder gesloten carrosserie moeten een goed passende helm dragen, die door middel van een sluiting op deugdelijke wijze op het hoofd is bevestigd en die is voorzien van een goedkeuring als bedoeld in artikel 21 van de wet en een bij ministeriële regeling aangeduid goedkeuringskenmerk.
 • 2
  Het eerste lid geldt niet voor:

  Originele wettekst

  Het eerste lid geldt niet voor:
  • a.
   snorfiets,

   Originele wettekst

   de bestuurder en de passagiers van een snorfiets, behoudens wanneer artikel 5, achtste lid, van toepassing is;
  • b.
   brombakfiets,

   Originele wettekst

   de bestuurder en de achter hem zittende passagier van een brombakfiets;
  • c.
   bepaalde soorten bromfietsen of motorfietsen door de RDW aangewezen, die een veiligheidscel en ook nog veiligheidsgordels hebben en deze ook gebruiken.

   Originele wettekst

   de bestuurder of de passagier van een door de Dienst Wegverkeer aangewezen type bromfiets, niet zijnde een brommobiel, of motorfiets van wie de zitplaats beschermd wordt door een veiligheidscel en voorzien is van een autogordel, mits van deze autogordel gebruik gemaakt wordt. Bij de aanwijzing kan onderscheid gemaakt worden tussen de bestuurder en de passagiers ten aanzien van de gelding van het eerste lid. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld betreffende de eisen waaraan een type bromfiets of motorfiets moet voldoen om te kunnen worden aangewezen. Deze regels zien in elk geval op de eisen die gesteld worden aan de veiligheidscel en de autogordels;
  • d.
   Brommobiel zonder gesloten carrosserie of een driewielig motorvoertuig als de zitplaats goedgekeurde veiligheidsgordels hebben en deze gebruikt worden.

   Originele wettekst

   de bestuurders of de passagiers van een brommobiel zonder gesloten carrosserie of een driewielig motorvoertuig zonder gesloten carrosserie van wie de zitplaats in deze brommobiel of dat motorvoertuig is voorzien van twee bevestigingspunten onder en één bevestigingspunt boven voor een autogordel overeenkomstig de typegoedkeuring van het voertuig zoals die gold op de datum waarop het voertuig in gebruik is genomen, en waarbij de autogordel voldoet aan artikel 5.6.47, derde en vierde lid, van de Regeling voertuigen of aan artikel 5.5.47, vierde en vijfde lid, van de Regeling voertuigen, mits van deze autogordel gebruik gemaakt wordt.
 • 3
  Als een kind van onder de 12 jaar niet op de voorgeschreven wijze wordt vervoerd, dan is de bestuurder strafbaar.

  Originele wettekst

  Het is bestuurders verboden passagiers beneden de twaalf jaren te vervoeren op een andere wijze dan in dit artikel is voorgeschreven.