Artikel 21

Buiten de bebouwde kom gelden de volgende maximumsnelheden:
Originele wettekst:
Buiten de bebouwde kom gelden de volgende maximumsnelheden:
 • a.
  Voor motorvoertuigen geldt buiten de bebouwde kom een maximumsnelheid van 130 km/uur op autosnelwegen, 100 km/uur op autowegen en 80 km/uur op andere wegen.

  Originele wettekst

  voor motorvoertuigen op autosnelwegen 130 km per uur, op autowegen 100 km per uur en op andere wegen 80 km per uur;
 • b.
  voor bromfietsen en gemotoriseerde gehandicapten voertuigen

  Originele wettekst

  voor bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen, uitgerust met een motor:
  • 1.
   Buiten de bebouwde kom geldt een maximumsnelheid van 40 km/uur voor bromfietsers en gehandicaptenvoertuigen op het fiets/bromfietspad.

   Originele wettekst

   op het fiets/bromfietspad 40 km per uur;
  • 2.
   Buiten de bebouwde kom geldt een maximumsnelheid van 45 km/uur voor bromfietsers en gehandicaptenvoertuigen op de rijbaan.

   Originele wettekst

   op de rijbaan 45 km per uur;
  • 3.
   Buiten de bebouwde kom geldt een maximumsnelheid van 40 km/uur voor gehandicaptenvoertuigen op het fietspad.

   Originele wettekst

   op het fietspad, voor de hier bedoelde gehandicaptenvoertuigen, 40 km per uur;
 • c.
  Binnen de bebouwde kom geldt een maximumsnelheid van 6 km/uur voor gehandicaptenvoertuigen en snorfietsen op het voetpad.

  Originele wettekst

  voor gehandicaptenvoertuigen, uitgerust met een motor, en snorfietsen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel d, van de wet op het trottoir of het voetpad 6 km per uur.