Artikel 4

 • 1
  Lopen doe je op het voetpad of op het trottoir.

  Originele wettekst

  Voetgangers gebruiken het trottoir of het voetpad.
 • 2
  Als er geen voetpad is, loop je op het fiets/bromfietspad.

  Originele wettekst

  Zij gebruiken het fietspad of het fiets/bromfietspad indien trottoir en voetpad ontbreken.
 • 3
  Als er en geen voetpad maar ook geen fietspad is loop je in de berm of zoveel mogelijk aan de rand van de weg.

  Originele wettekst

  Zij gebruiken de berm of de uiterste zijde van de rijbaan, indien ook een fietspad of een fiets/bromfietspad ontbreekt.
 • 4
  Als je in plaats van te lopen, je voortbeweegt op een voorwerp dat geen voertuig is, dan maak je gebruik van het trottoir of fiets/ bromfietspad. Als deze ontbreken maak je gebruik van de rijbaan.

  Originele wettekst

  In afwijking van het eerste en het tweede lid gebruiken personen die zich verplaatsen met behulp van voorwerpen, niet zijnde voertuigen, het fietspad, het fiets/bromfietspad, het trottoir of het voetpad. Zij gebruiken de rijbaan indien een fietspad, een fiets/bromfietspad, een trottoir of een voetpad ontbreekt.