Artikel 4

 • 1
  Lopen doet u op het voetpad of het trottoir.
  Originele wettekst:
  Voetgangers gebruiken het trottoir of het voetpad.
 • 2
  Als er geen voetpad is, loopt u op het fiets/bromfietspad.
  Originele wettekst:
  Zij gebruiken het fietspad of het fiets/bromfietspad indien trottoir en voetpad ontbreken.
 • 3
  Als er en geen voetpad maar ook geen fietspad is loopt u in de berm of zoveel mogelijk aan de rand van de weg.
  Originele wettekst:
  Zij gebruiken de berm of de uiterste zijde van de rijbaan, indien ook een fietspad of een fiets/bromfietspad ontbreekt.
 • 4
  Als u in plaats van te lopen, zich voortbeweegt op een voorwerp dat geen voertuig is, gelden dezelfde regels als voor een voetganger.
  Originele wettekst:
  In afwijking van het eerste en het tweede lid gebruiken personen die zich verplaatsen met behulp van voorwerpen, niet zijnde voertuigen, het fietspad, het fiets/bromfietspad, het trottoir of het voetpad. Zij gebruiken de rijbaan indien een fietspad, een fiets/bromfietspad, een trottoir of een voetpad ontbreekt.