Artikel 5

 • 1
  Op de fiets moet je het verplichte fietspad of het fiets/bromfietspad gebruiken.

  Originele wettekst

  Fietsers gebruiken het verplichte fietspad of het fiets/bromfietspad.
 • 2
  Op de fiets mag je de rijbaan gebruiken als er geen fietspad of fiets/bromfietspad is.

  Originele wettekst

  Zij gebruiken de rijbaan indien een verplicht fietspad of een fiets/bromfietspad ontbreekt.
 • 3
  Op de fiets mag je het onverplichte fietspad gebruiken. Op de snorfiets met een benzine motor mag je alleen op het onverplichte fietspad met de motor uit.

  Originele wettekst

  Zij mogen het onverplichte fietspad gebruiken. Bestuurders van snorfietsen uitgerust met een verbrandingsmotor mogen het onverplichte fietspad slechts gebruiken met uitgeschakelde motor.
 • 4
  Als je fiets breder dan 0,75 meter is, of als je een aanhanger achter je fiets hebt die breder is dan 0,75 meter, mag je op de rijbaan fietsen.

  Originele wettekst

  Bestuurders van fietsen op meer dan twee wielen die met inbegrip van de lading breder zijn dan 0,75 meter en van fietsen met aanhangwagen die met inbegrip van de lading breder zijn dan 0,75 meter mogen de rijbaan gebruiken.
 • 5
  Als je ouder bent dan 16 jaar en een snorfiets bestuurt, mag je het voetpad gebruiken als je een gehandicaptenparkeerkaart hebt of een officieel uitgegeven kaart voor het vervoeren van gehandicapten.

  Originele wettekst

  Bestuurders vanaf 16 jaar van snorfietsen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel d, van de wet mogen het trottoir en het voetpad gebruiken indien zij beschikken over een gehandicaptenparkeerkaart of een bij ministeriƫle regeling aangewezen kaart ten behoeve van het vervoer van gehandicapten.
 • 6
  Als je jonger bent dan 16 jaar en een snorfiets bestuurt, moet je het voetpad gebruiken als je een gehandicaptenparkeerkaart hebt, of een officieel uitgegeven kaart voor het vervoeren van gehandicapten.

  Originele wettekst

  Bestuurders jonger dan 16 jaar van snorfietsen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel d, van de wet gebruiken het trottoir of het voetpad indien zij beschikken over een gehandicaptenparkeerkaart of een bij ministeriƫle regeling aangewezen kaart ten behoeve van het vervoer van gehandicapten.
 • 7
  Als je jonger bent dan 16 mag je met een snorfiets niet op het fietspad of de rijbaan.

  Originele wettekst

  Het eerste lid, het tweede lid en het vierde lid gelden niet voor bestuurders als bedoeld in het zesde lid.
 • 8
  Bestuurders van snorfietsen maken gebruik van de rijbaan als dit door middel van verkeersborden is aangegeven.

  Originele wettekst

  Bestuurders van snorfietsen gebruiken de rijbaan indien dit bij verkeersbesluit, bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de wet, is bepaald en bij het verkeersteken dat het verplichte fietspad aangeeft een onderbord dit aanduidt.
 • 9
  Als er een verwijzing met borden is dat de snorfiets op de rijbaan moet, dan geldt dit niet voor bijzondere bromfietsen (bijvoorbeeld een Segway) die door de minister zijn aangemerkt.

  Originele wettekst

  Het achtste lid is niet van toepassing op snorfietsen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, onder d, van de wet en op bestuurders van snorfietsen zijnde bestuurders als bedoeld in het vijfde en zesde lid van dit artikel.