Artikel 24

 • 1
  De bestuurder mag zijn voertuig niet parkeren:

  Originele wettekst

  De bestuurder mag zijn voertuig niet parkeren:
  • a.
   Je mag je voertuig niet parkeren binnen een afstand van 5 meter van een kruising.

   Originele wettekst

   bij een kruispunt op een afstand van minder dan vijf meter daarvan;
  • b.
   U mag uw voertuig niet parkeren voor een in- of uitrit.

   Originele wettekst

   voor een inrit of een uitrit;
  • c.
   U mag uw voertuig niet parkeren op de rijbaan van een voorrangsweg buiten de bebouwde kom.

   Originele wettekst

   buiten de bebouwde kom op de rijbaan van een voorrangsweg;
  • d.
   op een parkeergelegenheid:

   Originele wettekst

   op een parkeergelegenheid:
   • 1°.
    U mag uw voertuig niet parkeren op een parkeerplaats als uw voertuig niet overeenkomt met de op het verkeersbord of onderbord aangegeven voertuigen.

    Originele wettekst

    voor zover zijn voertuig niet behoort tot de op het bord of op het onderbord aangegeven voertuigcategorie of groep voertuigen;
   • 2°.
    U mag uw voertuig niet parkeren op een parkeerplaats met een andere bedoeling dan op het verkeersbord of onderbord aangegeven staat.

    Originele wettekst

    op een andere wijze of met een ander doel dan op het bord of op het onderbord is aangegeven;
   • 3°.
    U mag uw voertuig niet parkeren op een parkeerplaats op dagen of uren waarop het volgens het onderbord verboden is.

    Originele wettekst

    op dagen of uren waarop dit blijkens het onderbord is verboden;
  • e.
   U mag uw voertuig niet parkeren langs een gele onderbroken streep.

   Originele wettekst

   langs een gele onderbroken streep;
  • f.
   U mag uw voertuig niet parkeren op een laad- en losstrook.

   Originele wettekst

   op een gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen;
  • g.
   U mag uw voertuig niet parkeren op een parkeerplaats voor vergunninghouders als u hier geen vergunning voor hebt.

   Originele wettekst

   op een parkeerplaats voor vergunninghouders, aangeduid door verkeersbord E9 van bijlage I, indien voor zijn voertuig geen vergunning tot parkeren op die plaats is verleend.
 • 2
  Als een parkeerbord van een onderbord is voorzien met daarop een tijdsaanduiding dan gelden de geboden en verborden van deze verkeersborden alleen gedurende op de onderbord aangegeven tijden.

  Originele wettekst

  Indien onder de verkeersborden E4 tot en met E8, E12 en E13 van bijlage 1, op een onderbord dagen of uren zijn vermeld, gelden de uit het bord of onderbord voortvloeiende geboden of verboden slechts gedurende de aangegeven dagen of uren.
 • 3
  U mag uw voertuig niet dubbel parkeren.

  Originele wettekst

  De bestuurder mag zijn voertuig niet dubbel parkeren.
 • 4
  Als een parkeergelegenheid voorzien van een parkeerbord ingedeeld is in parkeervakken, mag alleen binnen de vakken geparkeerd worden.

  Originele wettekst

  Indien een parkeergelegenheid, aangeduid met een van de verkeersborden E4 tot en met E10, E12 of E13 van bijlage 1, is voorzien van parkeervakken, mag slechts in die vakken worden geparkeerd.