Artikel 25

 • 1
  Binnen een blauwe zone mag je alleen maar parkeren op plekken die als parkeerplaats zijn aangegeven of plaatsen die zijn voorzien van een blauwe streep.

  Originele wettekst

  Het is verboden in een parkeerschijf-zone te parkeren, behalve op parkeerplaatsen die als zodanig zijn aangeduid of aangegeven of plaatsen die zijn voorzien van een blauwe streep.
 • 2
  Binnen een blauwe zone mag je alleen je motorvoertuig met meer dan 2 wielen parkeren met een duidelijk zichtbare parkeerschijf. Als je motorvoertuig een voorruit heeft moet de parkeerschijf achter het voorruit geplaatst worden.

  Originele wettekst

  Op plaatsen die zijn voorzien van een blauwe streep is het parkeren van een motorvoertuig op meer dan twee wielen slechts toegestaan indien het motorvoertuig is voorzien van een duidelijk zichtbare parkeerschijf. Indien het motorvoertuig is voorzien van een voorruit, wordt de parkeerschijf achter de voorruit geplaatst.
 • 3
  Op de parkeerschijf mag op de voorzijde maar één cijferreeks staan die de uren aangeven. Bij het begin van het parkeren moet de schijf zo gedraaid worden dat deze het begintijdstip van het parkeren aangeeft. De parkeerschijf mag geen mechanisme hebben die automatisch verschuift.

  Originele wettekst

  Op de parkeerschijf staat aan de getoonde zijde slechts één cijferreeks, die een aanduiding geeft van de kalenderuren, en die vanaf het begin van het parkeren in duidelijk leesbare cijfers tegen een contrasterende achtergrond in hele of halve uren het tijdstip weergeeft waarop met het parkeren is begonnen. Een parkeerschijf voorzien van een mechanisme dat tijdens het parkeren het tijdstip van aankomst automatisch verschuift, mag niet worden gebruikt.
 • 4
  Bij het instellen van de parkeerschijf mag het tijdstip dat het parkeren begint naar boven afgerond worden op het eerstvolgende hele of halve uur.

  Originele wettekst

  Bij het instellen mag het tijdstip van aankomst naar boven worden afgerond op het eerstvolgende hele of halve uur. De toegestane parkeerduur mag niet zijn verstreken.
 • 5
  Als er een onderbord bij de blauwe zone is die dagen of uren vermeld, geldt het gebruik van de parkeerschijf alleen op die dagen of uren.

  Originele wettekst

  Indien op een onderbord dagen of uren zijn vermeld, gelden het tweede tot en met het vierde lid slechts gedurende die dagen of uren.