Artikel 37

Voetgangers die in een kolonne lopen moeten bij slecht zicht overdag en bij nacht als zij buiten de bebouwde kom lopen, linksvoor een wit of geel lichtgevende lantaarn meevoeren en aan de linkerachterzijde een rood lichtgevende lantaarn meevoeren.
Originele wettekst:
Door voetgangers gevormde colonnes en optochten moeten buiten de bebouwde kom bij dag, indien het zicht ernstig wordt belemmerd, en bij nacht aan de linker voorzijde een naar alle zijden wit of geel licht uitstralende lantaarn en aan de linker achterzijde een naar alle zijden rood licht uitstralende lantaarn meevoeren.