Artikel 40

Wagens die buiten de bebouwde kom stilstaan op de rijbaan moeten bij slecht zicht overdag en bij nacht, voor- en achterlichten voeren.
Originele wettekst:
Stilstaande wagens moeten buiten de bebouwde kom op de rijbaan bij dag, indien het zicht ernstig wordt belemmerd, en bij nacht voor- en achterlicht voeren.