Artikel 41

 • 1
  Overdag mogen motorvoertuigen met daglicht rijden. Hierbij mag er geen andere verlichting aan de voorzijde branden.

  Originele wettekst

  Onverminderd artikel 32, eerste lid, mogen bestuurders van een motorvoertuig bij dag dagrijlicht voeren. Het dagrijlicht wordt niet tegelijk met enig ander licht aan de voorzijde van het voertuig gevoerd.
 • 2
  Als de verlichting door de Regeling van voertuigen van een bepaald motorvoertuig is toegestaan, mogen bestuurders tegelijk met dimlicht of mistlicht aan de voorzijde bochtlicht, hoeklicht, manoeuvreerlichten, markeringslichten of staaklichten voeren. Voor het voeren van manoeuvreerlichten geldt een maximumsnelheid van 10 km per uur.

  Originele wettekst

  Bestuurders van een motorvoertuig mogen, indien deze verlichting krachtens de Regeling voertuigen voor dat motorvoertuig is toegestaan, tegelijk met dimlicht of mistlicht aan de voorzijde bochtlicht, hoeklicht, manoeuvreerlichten, markeringslichten of staaklichten voeren, waarbij voor het mogen voeren van manoeuvreerlichten een maximumsnelheid geldt van 10 km per uur.