Artikel 44

Als voetganger mag je de weg binnen een erf over de volle breedte gebruiken.
Originele wettekst:
Voetgangers mogen wegen gelegen binnen een erf over de volle breedte gebruiken.