Artikel 46

 • 1
  Binnen een erf mag u uw motorvoertuig alleen parkeren op een daarvoor aangewezen plek.

  Originele wettekst

  Het is bestuurders van een motorvoertuig verboden binnen een erf te parkeren anders dan op parkeerplaatsen die als zodanig zijn aangeduid of aangegeven.
 • 2
  Als het erf ook als parkeerschijfzone is aangewezen zijn ook de regels rondom de het parkeren in een blauwe zone van toepassing.

  Originele wettekst

  Indien het erf tevens is aangeduid als parkeerschijf-zone, is ten aanzien van het parkeren van voertuigen artikel 25 van toepassing.