Artikel 46

 • 1
  Binnen een erf mag u uw motorvoertuig alleen parkeren op een daarvoor aangewezen plek.

  Originele wettekst

  Het is bestuurders van een motorvoertuig verboden binnen een erf te parkeren anders dan op parkeerplaatsen die als zodanig zijn aangeduid of aangegeven.
 • 2
  Als een erf ook een zone is waarbij een parkeerschrijf gebruikt moet worden, dan zijn de artikelen 25 en 26 van toepassing.

  Originele wettekst

  Indien het erf tevens is aangeduid als parkeerschijf-zone, zijn ten aanzien van het parkeren van voertuigen artikel 25 en 26 van toepassing.