Artikel 47

Als bestuurder van een motorvoertuig of bromfiets hoef je vlak voor of op de rotonde niet zoveel mogelijk rechts te houden.
Originele wettekst:
Het is bestuurders van een motorvoertuig en bromfietsers die de rijbaan volgen toegestaan vlak voor of op rotondes anders dan aan de rechterzijde van de rijbaan te rijden.