Artikel 49

 • 1
  U moet als bestuurder, blinden voorzien van een witte stok met één of meerdere rode ringen en mensen die zich moeilijk voortbewegen voor laten gaan.

  Originele wettekst

  Bestuurders moeten blinden, voorzien van een witte stok met één of meer rode ringen, en overigens alle personen die zich moeilijk voortbewegen, voor laten gaan.
 • 2
  U moet als bestuurder, voetgangers en bestuurders van gehandicapten voertuigen die oversteken of van plan zijn over te steken bij een zebrapad voor laten gaan.

  Originele wettekst

  Bestuurders moeten voetgangers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig, die op een voetgangersoversteekplaats oversteken of kennelijk op het punt staan zulks te doen, voor laten gaan.
 • 3
  U hoeft voetgangers en bestuurders van een gehandicapten voertuig bij een zebrapad niet voor te laten gaan als u in een militaire kolonne of uitvaartstoet rijdt.

  Originele wettekst

  Het tweede lid geldt niet voor bestuurders van een motorvoertuig dat behoort tot een militaire colonne of een uitvaartstoet van motorvoertuigen.
 • 4
  U hoeft voetgangers en bestuurders van een gehandicapten voertuig bij een zebrapad niet voor te laten gaan als er een rood voetgangerslicht of een geel knipperlicht brandt.

  Originele wettekst

  Het tweede lid geldt evenmin, indien voor de voetgangers en de bestuurders van een gehandicaptenvoertuig een rood voetgangerslicht of een geel knipperlicht als bedoeld in artikel 74, tweede lid, van toepassing is.