Artikel 53

Je mag met je voertuig geen andere voertuigen slepen als de afstand tussen de voertuigen groter dan 5 meter is.
Originele wettekst:
Het is bestuurders van een motorvoertuig verboden een ander motorvoertuig te slepen, indien de afstand van de achterzijde van het trekkende voertuig tot de voorzijde van het gesleepte voertuig meer dan vijf meter bedraagt.