Artikel 59a

 • 1
  De bestuurders en de passagiers vanaf 3 jaar moeten in een touringcar gebruik maken van de beschikbare autogordels en kinderzitjes als de bus rijdt.

  Originele wettekst

  Bestuurders van een autobus en hun passagiers van 3 jaar of ouder gebruiken de autogordel of het kinderbeveiligingssysteem waarmee de autobus is uitgerust, wanneer zij zich op hun zitplaats bevinden en het voertuig deelneemt aan het verkeer.
 • 2
  De passagiers moet worden meegedeeld dat als de bus rijdt en zij op hun stoel zitten, zij van de autogordels en/of kinderzitjes gebruik moeten maken door middel van

  Originele wettekst

  Passagiers van een autobus die in beweging is, wordt meegedeeld dat het verplicht is gebruik te maken van het in het eerste lid genoemde beveiligingsysteem wanneer zij zich op hun zitplaats bevinden en het voertuig deelneemt aan het verkeer. Deze mededeling gebeurt op één of meer van de volgende manieren:
  • a.
   een melding van de bestuurder, de conducteur, de reis of groepsleider,

   Originele wettekst

   door de bestuurder, de conducteur, de reisleider of een als groepsleider aangewezen persoon;
  • b.
   door een filmpje of een gesproken bericht,

   Originele wettekst

   door audiovisuele middelen;
  • c.
   door opschriften of een pictogram.

   Originele wettekst

   door opschriften of het volgende pictogram:
 • 3
  In bussen waarin het is toegestaan om staand vervoerd te worden hoeven binnen de bebouwde kom geen beveiligingsmiddelen gebruikt te worden.

  Originele wettekst

  In afwijking van het eerste lid behoeven passagiers van autobussen waarin het vervoer van staande passagiers is toegestaan geen beveiligingssysteem te gebruiken en behoeven passagiers van autobussen die volgens een dienstregeling stads- of streekvervoer uitvoeren binnen de bebouwde kom geen beveiligingssysteem te gebruiken.
 • 4
  De bestuurder is strafbaar, als kinderen beneden de 12 jaar niet op de voorgeschreven manier worden vervoerd.

  Originele wettekst

  Het is bestuurders van een autobus verboden passagiers jonger dan 12 jaren te vervoeren op een andere wijze dan in dit artikel is voorgeschreven.
 • 5
  Het eerste lid van dit artikel geldt niet voor passagiers die gebruik maken van een ligplaats. De ligplaats moet onderdeel uitmaken van het voertuig of aan de vloer zijn vastgemaakt.

  Originele wettekst

  Het eerste lid geldt niet voor passagiers die gebruik maken van een ligplaats. Deze passagiers maken, indien beschikbaar, gebruik van de daarvoor bestemde veiligheidsvoorziening die deel uitmaakt van het voertuig of van het systeem waarmee de ligplaats aan de vloer van het voertuig is bevestigd.