Artikel 61a

Als je een voertuig bestuurt, mag je tijdens het rijden geen mobiele telefoon, tablet of mediaspeler vasthouden. Dus helemaal geen apparaat dat voor communicatie of informatieverwerking gebruikt kan worden.
Originele wettekst:
Het is degene die een voertuig bestuurt verboden tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat dat gebruikt kan worden voor communicatie of informatieverwerking vast te houden. Onder een mobiel elektronisch apparaat wordt in elk geval verstaan een mobiele telefoon, een tabletcomputer of een mediaspeler.