Artikel 61a

Als je een motorvoertuig, een bromfiets, een snorfiets of een gehandicaptenvoertuig met een motor bestuurt, mag je, als je rijdt geen mobiele telefoon vasthouden.
Originele wettekst:
Het is degene die een motorvoertuig, bromfiets, snorfiets of gehandicaptenvoertuig dat is uitgerust met een motor bestuurt verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden. Onder een mobiele telefoon wordt verstaan een apparaat dat bestemd is voor het gebruik van mobiele openbare telecommunicatiediensten.