Artikel 61a

Als je een voertuig, een bromfiets, een snorfiets, fiets of een gehandicaptenvoertuig bestuurt, mag je, als je rijdt, geen mobiele telefoon vasthouden.
Originele wettekst:
Het is degene die een voertuig bestuurt verboden tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat dat gebruikt kan worden voor communicatie of informatieverwerking vast te houden. Onder een mobiel elektronisch apparaat wordt in elk geval verstaan een mobiele telefoon, een tabletcomputer of een mediaspeler.