Artikel 16

Je mag als weggebruiker een militaire kolonne en een uitvaartstoet van motorvoertuigen niet doorsnijden.
Originele wettekst:
Weggebruikers mogen militaire colonnes en uitvaartstoeten van motorvoertuigen niet doorsnijden.