Artikel 63b

 • 1
  De laagst aangegeven snelheid geldt als verkeersteken, die een maximumsnelheid aanduiden, een hogere snelheid aangeven dan:

  Originele wettekst

  Wanneer verkeerstekens die een maximumsnelheid aanduiden een hogere snelheid aangeven dan :
  • a.
   de wettelijk vastgestelde maximumsnelheden voor voertuigen,

   Originele wettekst

   de in de artikelen 20, onderdeel b, 21, onderdeel b, en 22 vastgestelde maximumsnelheden, of
  • b.
   een maximumsnelheid vanwege een ministeriƫle regeling voor autosnelwegen en autowegen,

   Originele wettekst

   de ingevolge een ministeriƫle regeling krachtens artikel 86a geldende maximumsnelheid, of
  • c.
   de maximumsnelheid die geldt binnen een erf,

   Originele wettekst

   de in artikel 45 aangegeven snelheid,
 • 2
  Als er tegelijk een maximumsnelheid op een verkeersbord en elektronisch bord worden aangegeven dan geldt de laagst aangegeven maximum snelheid.

  Originele wettekst

  Indien zowel door verkeerstekens op borden als door elektronische signaleringsborden een maximumsnelheid wordt aangegeven, geldt de laagste aangegeven maximumsnelheid.