Artikel 65

 • 1
  Als een weg meerdere rijstroken heeft, kan een verkeersbord van toepassing zijn op 1 of meerdere rijstroken.

  Originele wettekst

  Ingeval een weg is verdeeld in rijstroken, kan de toepassing van een verkeersbord worden beperkt tot één of meer rijstroken.
 • 2
  De verkeersborden "Parkeerverbod", "Verbod om stil te staan" en "Verbod om fietsen en bromfietsen te plaatsen" gelden alleen voor de zijde van de weg waar ze geplaatst zijn.

  Originele wettekst

  De verkeersborden E1, E2 en E3 van bijlage I gelden slechts voor de zijde van de weg alwaar zij zijn geplaatst.
 • 3
  U mag uw voertuig, fiets en bromfiets alleen parkeren op weggedeelten die daarvoor bestemd zijn.

  Originele wettekst

  Het parkeren van een voertuig en het plaatsen van een fiets en van een bromfiets is echter toegestaan op de daartoe bestemde weggedeelten.