Artikel 68

 • 1
  Bij driekleurige verkeerslichten betekent:

  Originele wettekst

  Bij driekleurige verkeerslichten betekent:
  • a.
   groen licht: doorgaan

   Originele wettekst

   groen licht: doorgaan;
  • b.
   geel licht: stoppen, tenzij je als bestuurder niet meer kunt stoppen voor het verkeerslicht

   Originele wettekst

   geel licht: stop; voor bestuurders die het teken zo dicht genaderd zijn dat stoppen redelijkerwijs niet meer mogelijk is: doorgaan;
  • c.
   rood licht: stop

   Originele wettekst

   rood licht: stop.
 • 2
  Als in een verkeerslicht (driekleurig of een daaraan toegevoegd éénkleurig verkeerslicht) een verlichte pijl zit, geldt het licht alleen voor de richting die de pijl aangeeft.

  Originele wettekst

  Indien in een driekleurig verkeerslicht of in een daaraan toegevoegd éénkleurig verkeerslicht een verlichte pijl zichtbaar is, geldt het licht uitsluitend voor de door de pijl aangegeven richting.
 • 3
  Als een verlichte afbeelding van een fiets zichtbaar is, geldt het licht voor fietsers, bromfietsers op een fiets/bromfietspad en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig.

  Originele wettekst

  Indien een verlichte afbeelding van een fiets zichtbaar is, geldt het licht voor fietsers, bromfietsers op een fiets/bromfietspad en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig.
 • 4
  De bestuurders die bij een militaire colonne behoren die het verkeerslicht bij groen licht is begonnen te passeren, mogen blijven doorgaan als het verkeerslicht niet meer groen is.

  Originele wettekst

  Bestuurders van een motorvoertuig dat behoort tot een militaire colonne die het verkeerslicht bij groen licht is begonnen te passeren, mogen blijven doorgaan ook nadat een andere kleur licht zichtbaar is geworden.
 • 5
  Als onder of bij een driekleurig licht een bord staat met "Rechtsaf voor fietsers vrij" of "Rechtsaf voor (brom)fietsers vrij" dan gelden het gele en groene licht niet voor rechtsafslaande (brom)fietsers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig. Zij moeten het andere verkeer ter plekke voor laten gaan.

  Originele wettekst

  Indien onder of bij een driekleurig verkeerslicht een bord is geplaatst met de tekst «Rechtsaf voor (brom)fietsers vrij» respectievelijk« Rechtsaf voor fietsers vrij» gelden het gele en het rode licht niet voor rechts afslaande fietsers, bromfietsers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig respectievelijk voor fietsers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig. Zij dienen alsdan het overige verkeer ter plaatse voor te laten gaan.
 • 6
  Als een weg is verdeeld in meerdere rijstroken met verkeer in dezelfde richting, kan een verkeerslicht van toepassing zijn op slechts 1 rijstrook.

  Originele wettekst

  Ingeval een weg is verdeeld in rijstroken met verkeer in dezelfde richting, kan de toepassing van een verkeerslicht worden beperkt tot één van deze rijstroken. In dat geval heeft het verkeerslicht slechts betrekking op het verkeer op de aangeduide rijstrook.