Artikel 81

Alleen bestuurders van een lijnbus, autobus of een tram mogen gebruik maken van busbanen en busstroken waarop het woord "BUS" is aangegeven.
Originele wettekst:
Busbanen en busstroken waarop het woord «BUS» is aangebracht mogen slechts worden gebruikt door bestuurders van een lijnbus, een autobus of een tram. Busbanen en busstroken waarop het woord «LIJNBUS» is aangebracht mogen slechts worden gebruikt door bestuurders van een lijnbus of een tram.