Artikel 85

 • 1
  Voor bestuurders van een motorvoertuig op meer dan twee wielen waarin een geldige en leesbare gehandicaptenkaart is aangebracht, zijn artikel 25 en, bij niet langer dan 3 uur parkeren, de artikelen 24, eerste lid, onderdeel e, 46 en 62, bij bord E1 van bijlage 1, niet van toepassing.

  Originele wettekst

  Op bestuurders van een motorvoertuig op meer dan twee wielen waarin op de door Onze Minister voorgeschreven wijze een geldige en behoorlijk leesbare gehandicaptenparkeerkaart is aangebracht, zijn artikel 25 en, indien niet langer wordt geparkeerd dan drie uren, de artikelen 24, eerste lid, onderdeel e, 46 en 62, voor zover het betreft bord E1 van bijlage 1, niet van toepassing.
 • 2
  Voor bestuurders van een gehandicaptenvoertuig zijn artikel 25 en, bij niet langer dan 3 uur parkeren, de artikelen 24 eerste lid, onderdeel e, en 62, als het gaat over het bord E1, niet van toepassing.

  Originele wettekst

  Op bestuurders van gehandicaptenvoertuigen, zijn artikel 25 en, indien niet langer wordt geparkeerd dan drie uren, de artikelen 24, eerste lid, onderdeel e, en 62, voor zover het betreft bord E1 van bijlage 1, niet van toepassing.
 • 3
  Het eerste en tweede lid zijn alleen van toepassing als het parkeren nodig is voor het vervoer van een persoon met een handicap.

  Originele wettekst

  Het eerste en tweede lid zijn uitsluitend van toepassing, indien het parkeren rechtstreeks verband houdt met het vervoer van een gehandicapte.
 • 4
  Wanneer er niet langer dan drie uur geparkeerd mag worden moet in het motorvoertuig een officiƫle parkeerkaart zichtbaar zijn, waarop de starttijd staat van het parkeren.

  Originele wettekst

  In de gevallen, waarin niet langer dan drie uren mag worden geparkeerd, moet het motorvoertuig overeenkomstig het bij ministeriƫle regeling bepaalde zijn voorzien van een duidelijk zichtbare parkeerschijf waarop het tijdstip staat aangegeven waarop met parkeren is begonnen.