Artikel 86a

 • 1
  Bij ernstige problemen van de olieaanvoer kan door de minister bepaald worden dat op autosnelwegen en op autowegen voor motorvoertuigen een maximum snelheid geldt van 90 km/uur. Dit is in afwijking van artikel 21, aanhef en onderdeel a.

  Originele wettekst

  In geval van een ernstige verstoring van de olieaanvoer kan bij regeling van Onze Minister worden bepaald dat op autosnelwegen en op autowegen, in afwijking van artikel 21, aanhef en onderdeel a, voor motorvoertuigen een maximumsnelheid geldt van 90 kilometer per uur.
 • 2
  Het eerste lid is niet van toepassing op vrachtauto’s, motorvoertuigen of autobussen die geen T100-bussen zijn.

  Originele wettekst

  Het eerste lid is niet van toepassing op vrachtauto’s, motorvoertuigen met aanhangwagen of autobussen, niet zijnde T100-bussen.
 • 3
  Onze minister stelt de regeling als in het eerste lid vast, in overleg met de ministers van Justitie en Economische zaken.

  Originele wettekst

  Onze Minister stelt de regeling, als bedoeld in het eerste lid, vast in overeenstemming met Onze Ministers van Justitie en van Economische Zaken.
 • 4
  De regeling als in het eerste lid, vervalt uiterlijk op de eerste van de maand, 5 maanden nadat de regeling van kracht werd.

  Originele wettekst

  De regeling, als bedoeld in het eerste lid, vervalt uiterlijk met ingang van de eerste dag van de vijfde kalendermaand na het tijdstip van inwerkingtreding.