Artikel 86c

Toepassing van dit hoofdstuk en bijlage 1 is bedoeld voor:
Originele wettekst:
Voor de toepassing van dit hoofdstuk en bijlage 1 wordt verstaan onder:
 • bedrijfsauto: bedrijfsauto als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen, met een toegestane maximum massa van 3.500 kg;

  Originele wettekst


  bedrijfsauto: bedrijfsauto als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen, met een toegestane maximum massa van niet meer dan 3.500 kg;
 • emissieklasse: klasse van uitstoot van broeikasgassen, verontreinigende gassen en deeltjes door een voertuig als bedoeld in de bijlage van het Kentekenreglement;

  Originele wettekst


  emissieklasse: klasse van uitstoot van broeikasgassen, verontreinigende gassen en deeltjes door een voertuig als bedoeld in de bijlage van het Kentekenreglement;
 • kampeerwagen: kampeerwagen als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen;

  Originele wettekst


  kampeerwagen: kampeerwagen als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen;
 • kermis- en circusvrachtauto: vrachtauto die feitelijk gebruikt wordt als kermis- en circusvoertuig als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen en in het kentekenregister aangeduid als kermis- en circusvoertuig;

  Originele wettekst


  kermis- en circusvrachtauto: vrachtauto die feitelijk gebruikt wordt als kermis- en circusvoertuig als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen en in het kentekenregister aangeduid als kermis- en circusvoertuig;
 • emissieloos voertuig: voertuig zonder uitlaatemissie van broeikasgassen, verontreinigende gassen en deeltjes (emissieklasse Z);

  Originele wettekst


  emissieloos voertuig: voertuig zonder uitlaatemissie van broeikasgassen, verontreinigende gassen en deeltjes (emissieklasse Z);
 • verhuisauto: vrachtauto die gebruikt wordt door een verhuisbedrijf en bestemd voor het vervoeren van meubels;

  Originele wettekst


  verhuisauto: vrachtauto die gebruikt wordt door een verhuisonderneming en bestemd voor het vervoeren van inboedels;
 • voor rolstoelen toegankelijk voertuig: voertuig dat in het kentekenregister is voorzien van de aanduiding voor speciale doeleinden voor rolstoelen toegankelijk voertuig (code SH) of van de bijzonderheidscodes 145, 146, 147 of 149;

  Originele wettekst


  voor rolstoelen toegankelijk voertuig: voertuig dat in het kentekenregister is voorzien van de aanduiding voor speciale doeleinden voor rolstoelen toegankelijk voertuig (code SH) of van de bijzonderheidscodes 145, 146, 147 of 149;
 • vrachtauto voor buitengewoon vervoer: vrachtauto voor buitengewoon vervoer zoals bedoeld in artikel 1, onder c, van het Besluit ontheffingverlening exceptioneel vervoer.

  Originele wettekst


  vrachtauto voor exceptioneel transport: vrachtauto voor exceptioneel transport als bedoeld in artikel 1, onder c, van het Besluit ontheffingverlening exceptioneel vervoer.