Artikel 86d

 • 1
  De geslotenverklaring volgens verkeersbord C22a door een milieuzone geldt voor personen- en bedrijfsauto’s, vrachtauto’s of bussen met een dieselmotor.

  Originele wettekst

  De geslotenverklaring krachtens verkeersbord C22a van bijlage 1 vanwege een milieuzone is van toepassing op personen- en bedrijfsauto’s, vrachtauto’s of bussen met een dieselmotor.
 • 2
  Tot 1 januari 2022 worden onder verkeersbord C22a de in bijlage 1 opgenomen onderborden C22a1, C22a2, C22a4, C22a6 of C22a8 geplaatst.

  Originele wettekst

  Tot 1 januari 2022 worden onder verkeersbord C22a de in bijlage 1 opgenomen onderborden C22a1, C22a2, C22a4, C22a6 of C22a8 geplaatst.
 • 3
  Van 1 januari 2022 tot 1 januari 2025 worden onder verkeersbord C22a de in bijlage 1 opgenomen onderborden C22a1, C22a2, C22a5, C22a7 of C22a9 geplaatst.

  Originele wettekst

  Van 1 januari 2022 tot 1 januari 2025 worden onder verkeersbord C22a de in bijlage 1 opgenomen onderborden C22a1, C22a2, C22a5, C22a7 of C22a9 geplaatst.
 • 4
  Met ingang van 1 januari 2025 worden onder verkeersbord C22a de in bijlage 1 opgenomen onderborden C22a2, C22a3, C22a5, C22a7 of C22a9 geplaatst.

  Originele wettekst

  Met ingang van 1 januari 2025 worden onder verkeersbord C22a de in bijlage 1 opgenomen onderborden C22a2, C22a3, C22a5, C22a7 of C22a9 geplaatst.
 • 5
  Het eerste lid is niet van toepassing op:

  Originele wettekst

  Het eerste lid is niet van toepassing op:
  • a.
   kampeerwagens, als het om een geslotenverklaring gaat vanwege een milieuzone waarin de houder van het kenteken van het betreffende voertuig woonachtig is;

   Originele wettekst

   kampeerwagens, voor zover het betreft een geslotenverklaring vanwege een milieuzone waarin de houder van het kenteken van het betreffende voertuig woonachtig is;
  • b.
   voertuigen met datum van eerste toelating van 40 jaar of langer geleden;

   Originele wettekst

   voertuigen met een datum van eerste toelating van veertig jaar of ouder;
  • c.
   voor rolstoelen toegankelijke voertuigen;

   Originele wettekst

   voor rolstoelen toegankelijke voertuigen;
  • d.
   vrachtauto’s, met een vastgelegde carrosseriecode 15, 16, 19, 23, 26, 27, 31 in het kenteken, of de aanduiding voor speciale doeleinden SB en SF, en met een datum van eerste toelating van 12 jaar of jonger.

   Originele wettekst

   vrachtauto’s, met de in het kentekenregister vastgelegde carrosseriecode 15, 16, 19, 23, 26, 27, 31 of de aanduiding voor speciale doeleinden SB en SF, en met een datum van eerste toelating van twaalf jaar of jonger.
 • 6
  Een ontheffing als bedoeld in artikel 87, als het gaat om verkeersteken C22a, wordt door het bevoegd gezag in ieder geval gegeven voor de volgende voertuigen en is geldig voor het gehele land:

  Originele wettekst

  Een ontheffing als bedoeld in artikel 87, voor zover het betreft het verkeersteken C22a, wordt door het bevoegd gezag in ieder geval verleend voor de volgende voertuigen en is geldig voor het gehele land:
  • a.
   voertuigen van gehandicapten, die zijn aangepast voor € 500,- of meer;

   Originele wettekst

   voertuigen van gehandicapten, welke zijn aangepast voor € 500 of meer;
  • b.
   kermis- en circusvrachtauto’s, vrachtauto’s voor exceptioneel transport, verhuisauto’s en vrachtauto’s met een laadkraan met een hefvermogen van 35 tonmeter of meer, en met een datum van eerste toelating van 12 jaar of jonger.

   Originele wettekst

   kermis- en circusvrachtauto’s, vrachtauto’s voor exceptioneel transport, verhuisauto’s en vrachtauto’s met een laadkraan met een hefvermogen van 35 tonmeter of meer, en met een datum van eerste toelating van twaalf jaar of jonger.