Artikel 88

 • 1
  Er kan een schriftelijke verklaring van een arts worden verlangd, als op grond van een medische noodzaak de toepassing wordt gevraagd van artikel 149, tweede lid, van de wet voor wat betreft ontheffing van de verplichting tot gebruik van autogordels en kinderbeveiligingssystemen.

  Originele wettekst

  Indien op grond van medische noodzaak toepassing wordt gevraagd van artikel 149, tweede lid, van de wet voor wat betreft ontheffing van de verplichting tot gebruik van autogordels en kinderbeveiligingssystemen, kan een schriftelijke verklaring van een arts worden verlangd.
 • 2
  Om de ontheffing staat een geldigheidsduur van maximaal twintig jaar.

  Originele wettekst

  De ontheffing vermeldt een geldigheidsduur van maximaal twintig jaar.
 • 3
  Op de ontheffing wordt het symbool zoals aangeduid in artikel 5 van de richtlijn nr 91/671/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 16 december 1991 aangebracht. Dit gaat over de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten over het verplichte gebruik van veiligheidsgordels in voertuigen van minder dan 3,5 ton (PbEG L 373).

  Originele wettekst

  Op de ontheffing wordt het symbool zoals aangeduid in artikel 5 van de richtlijn nr 91/671/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 16 december 1991 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende het verplichte gebruik van veiligheidsgordels in voertuigen van minder dan 3,5 ton (PbEG L 373) aangebracht.
 • 4
  Een wijziging van de richtlijn nr 91/671/EEG voor de toepassing van het derde lid geldt met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven.

  Originele wettekst

  Een wijziging van de richtlijn nr 91/671/EEG gaat voor de toepassing van het derde lid gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven.
 • 5
  Kosten voor de behandeling van de aanvraag van een ontheffing van het gebruik van autogordels en kinderbeveiligingssystemen zijn voor de aanvrager.

  Originele wettekst

  De aan de behandeling van de aanvraag van een ontheffing van het gebruik van autogordels en kinderbeveiligingssystemen verbonden kosten worden ten laste van de aanvrager gebracht.