Situatie

Eenrichtingsweg

Bestuurders mogen deze weg vanaf deze kant niet inrijden. Dit verbod geldt niet voor (brom)fietsers.

  • Tip

    Een eenrichtingsweg mag u vanaf deze zijde niet inrijden, vaak is de weg niet breed genoeg voor twee richtingen.

  • Tip

    Fietsers en bromfietsers mogen deze weg wel inrijden vanaf deze zijde, bestuurders in deze straat moeten dan ook rekening houden met tegenliggers.